Лозинська Світлана Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-75

Електронна пошта: svitlana.lozynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.ru

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Викладач вищої категорії,  викладач-методист.

Кандидат педагогічних наук, 2014 («Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918-1939 рр.)», 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки).

Педагогічне кредо: «Той хто мало знає, і навчити зможе мало…».

Науково-педагогічні інтереси: використання інноваційних методів виховання та навчання дітей дошкільного віку, підготовка фахівців для закладів дошкільної освіти в сучасних умовах.
Автор понад 10 статей.
Викладає дисципліни: педагогіку.

Публікації

Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники

Лозинська С.В. Дошкільна педагогіка: методичні рекомендації щодо вивчення курсу [для підготовки фахівців (ОКР «Бакалавр» напряму «Дошкільна освіта»]. Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2014. – 118 с.

Статті у фахових виданнях  України

 

Тези доповідей на Міжнародних конференціях

 

 • V міжнародна науково-практична конференція «Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя» (м. Берегово, 2011).
 • ІІ Українсько-польські читання «Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.)» (м. Львів, 2011).
 • Міжнародна наукова конференція «Педагогічна освіта і наука  в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспектива» (м. Львів, 2013).
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (м. Дрогобич, 2013).
 • Науково-методичний семінар з міжнародною участю: «Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження» ( м. Львів)
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Еколого- валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі». м. Суми. –  9- 10.12.15. Тема доповіді: «Виховання відповідального ставлення дошкільників до власного здоров’я».
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (до 160-річчя від дня народження С. Русової) м. Івано-Франківськ – 25 лютого 2016. Тема доповіді: «Трудове виховання в педагогічній спадщині Софії Русової».
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції». м. Львів. –  12- 13.05.16. Тема доповіді: «Основні засади перспективності і наступності дошкільної та початкової ланок освіти».

Тези доповідей на Всеукраїнських  конференціях

 

 • Лозинська С.В. Педагоги Галичини початку ХХ століття про естетичне виховання дошкільників. Асоціація «Новий Акрополь» Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого VIIІ міжнародна наукова конференція  ТРАДИЦІЯ І КУЛЬТУРА Прекрасне у духовному потенціалі людства Київ, 11 – 12 червня 2010 р.– С. 1 – 4
 • Всеукраїнська науково-практичній конференція «Громадсько-освітні ініціативи в контексті реформування системи освіти України: традиції, проблеми, перспективи» (м. Львів, 2011).
 • Регіональна науково-практична конференція «На ниві відродження української педагогіки» (м. Львів, 2011).
 •  ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес «Реформування освітньої системи в Україні в           контексті європейської інтеграції». (м. Львів, 2014).

Науково-методичні семінари

 • Перші Львівські обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Гуманна педагогіка і духовність освітнього простору» (м. Львів, 2013).
 •  Наукова конференція «Філософсько-педагогічні погляди Т.Г.Шевченка і сучасність» (м. Львів, 2014).
 • Обласний науково-методичний семінар «Дошкільна освіта в контексті якості, доступності та інноватики» (м. Львів, 2014).

 

 Рецензії

 1. Відгук на автореферат дисертації Лах Мар’яни Романівнина тему «Формування готовності майбутніх педагогів до впровадження інноваційних технологій навчання дітей старшого дошкільного віку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 2. Відгук на автореферат дисертації Бахмат Людмили Володимирівни «Педагогічні умови формування самооцінювання навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх учителів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 3. Відгук на автореферат дисертації Апрєлєвої Ірини Вікторівни «Реалізація принципу доступності до суспільного дошкільного виховання в Україні (20 – 30-ті роки ХХ століття)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

 

Науково-методичні семінари

Перші Львівські обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Гуманна педагогіка і духовність освітнього простору» (м. Львів, 2013).Перші Львівські обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Гуманна педагогіка і духовність освітнього простору» (м. Львів, 2013).Перші Львівські обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Гуманна педагогіка і духовність освітнього простору» (м. Львів, 2013).

Біографія

Контактна інформація: м.Львів, вул Туган –Барановського, 7

Е–mail: svitlana.lozynska@lnu.edu.ua

Освіта:

1993р. – Львівське педагогічне училище № 1, спеціальність «Дошкільне виховання», кв. вихователь дітей дошкільного віку, вихователь логопедичних груп;

1998р.– спеціаліст, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Педагогіка і психологія» (дошкільна), кв. викладач дошкільної педагогіки і психології;

2014р.– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918 – 1939 рр.)» (захист  відбувся 23 квітня 2014 року; диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки (13.00.01) ДК № 022532 від 26.06.2014 року.

 

В Педагогічному коледжі Львського національного університету імені Івана Франка працює з 2005 року.

З 2013 року доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного універитету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!