Книш Іван Богданович

Телефон (робочий): (032) 239-45-58

Електронна пошта: i.b.knysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Дослідження геохімічних та екологічних особливостей техносфери в умовах вуглевидобутку, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях

Публікації

Heavy metals distributions in the waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn coal basin (Ukraine) /Ivan Knysh, Vasyl Karabyn // Pollution Research. – 2014. – Vol 33, Issue 04. – P.663-670.
Геохімія мікроелементів у породах терикону копальні Межирічанська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / І. Книш, В. Карабин // Геологія і геохімія горючих копалин. — 2010. — № 3-4 (152-153). — С. 85-101.
Геохімія мікроелементів у породах терикону шахти Візейська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну /І. Книш // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. 2008. Вип. 22, C. 111-123.
Перспективи використання відходів вугільної промисловості Львівщини як нової мінеральної сировини / І. Книш // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. 2006. Вип. 20. – C. 111-122.
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Knysh2

Біографія

Народився 19 травня 1981 р. у м. Великі Мости Львівської області. У 1997-2002 рр. – навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Спеціальність – Екологічна геологія. У 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі. З 2005 року працює на посаді асистента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

З 1 січня 2021 р. викладач (за сумісництвом) Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!