Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Документознавство 17 0:1,1 Немає
Сучасна польська мова 34 2,1:0 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 18 1,1:1,1 Залік
Безпека життєдіяльності 18 18 1,1:1,1 Залік
Документознавство 52 0:3,3 Іспит
Іноземна мова за професійним спрямуванням 36 0:2,3 Іспит
Основи менеджменту та маркетингу 36 18 2,3:1,1 Іспит
Риторика 10 8 0,6:0,5 Залік
Специфіка роботи референта 18 18 1,1:1,1 Немає
Спеціальні системи документування 36 36 2,3:2,3 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 18 1,1:0 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
(ЦКВСГД)
(ЦКВСГД)
18 18 1,1:1,1 Залік
12 12 0,8:0,8 Залік
18 18 1,1:1,1 Залік
Інформаційне забезпечення управління 24 24 1,5:1,5 Іспит
Інформаційне та документальне обслуговування 24 24 1,5:1,5 Іспит
Комп’ютерна графіка 12 12 0,8:0,8 Залік
Культурологія 18 18 1,1:1,1 Залік
Практичний курс англійської мови 48 0:3 Іспит
Професійна етика 12 0:0,8 Залік
Специфіка роботи референта 14 10 0,9:0,6 Залік