Про бібліотеку

Бібліотека коледжу є  структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий  коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.  Була заснована у 1900 році, після переїзду учительської жіночої семінарії у будинок № 7 по вул Сакраменток (ніні Туган-Барановського), як бібліотека для викладачів. На час заснування у бібліотеці налічувалось 2053 прим. книг та учнівських підручників та 750 прим. книг для приватного читання. А вже станом на 09.10.1923 року фонд становив 1495 прим. підручників, 480 прим. книг учнівської бібліотеки та 2123 прим. книг бібліотеки для вчителів. У 1976 році  Міністерством культури УРСР було видано реєстраційне свідоцтво за № 79 від 16 червня 1976 року, в якому датою заснування бібліотеки є  вересень 1945 року.

Сьогодні бібліотека  здійснює інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Головним завданням її діяльності є забезпечення потреб читачів навчальною, науковою та методичною літературою; формування інформаційних ресурсів; впровадження новітніх інформаційних технологій. Пріоритетним напрямком є бібліографічно-інформаційна та просвітницька робота: огляди літератури, розгорнуті тематичні виставки різної тематики, а також створення стендових експозицій про відомих діячів історії, науки та культури. Працівники беруть активну участь у просвітницьких заходах, що відбуваються у коледжі. Бібліотека надає допомогу у формуванні та редагуванні списків літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт.

Бібліотечний фонд на 01.01.2024 року становить 51742 примірники, в тому числі 5351 прим. періодичних видань. Оснащена бібліотека комп’ютерною та офісною технікою. У читальному залі на 24 посадкових місця читачі мають можливість вільного доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi.

Обслуговування  відбувається на абонементі та в читальному залі. Користувачами бібліотеки є студенти і викладачі Коледжу та факультету Педагогічної освіти, студенти навчальних закладів, які вивчають психолого-педагогічні дисципліни, працівники установ освіти м. Львова та області. Читачі мають змогу користуватися  алфавітним та систематичним каталогами, систематичною картотекою статей.

 

bibl_1    bibl_3   bibl_2


Адреса і контакти бібліотеки:

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7

головний корпус, ауд. № 27

телефон   (032) 239-40-21

biblioteka_pedkoledzh@ukr.net