Нові надходження

 

         

       

Бібліографічний список нових надходжень

Педагогіка, психологія. Спеціальна педагогіка

 • Барна М.М. Літературне читання : книга для читання. 4 клас / М.М. Барна, О.В. Волощенко, О.П. Козак. – Тернопіль : Астон, 2015. – Ч. І. – 240 с. : іл. – (Навчаємо молодших школярів цікаво й ефективно).
 • Барна М.М. Літературне читання. Українська мова : підручник для 4 класу / М.М. Барна, О.В. Волощенко, О.П. Козак. – Тернопіль : Астон, 2015. – Ч. ІІ. – 184 с. : іл.
 • Богуш А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навч.-метод. пос. / Алла Богуш, Наталія Маліновська. – К. : Слово, 2016. – 392 с.
 • Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручн. / Алла Богуш, Наталія Гавриш. – 2-ге вид. – К. : Слово, 2015. – 408 с.
 • Бородій Д.І. Робота практичного психолога з батьками / Бородій Д.І., Корнят В.С ; МОН України, ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Растр-7, 2015. – 300 с.
 • Васянович Г.П. Вступ до філософії : навч. пос. / Григорій Васянович ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України ; Львівський держ. фінансово-економічний ін-т. – Львів : Норма, 2001. – 213 с.
 • Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. пос. / Григорій Васянович ; МОН України, ЛНУ ім. І.Франка, Кафедра педагогіки. – Львів : Ліга-прес, 2000. – 100 с.
 • Взаємодія ДНЗ та сім”ї : [посібн.] / уклад.: О.А. Рудік, І.В. Молодушкіна. – Харків : Основа, 2013. – 222 с. – (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).
 • Wychowanie w Rodzinie : tozsamosci rodzin na przestrzeni XIX I XXI wieku / pod redakcja: Stefanii Walasek, Alicji Szerlag. – Wroclaw : Jelenia Gora, 2014. – Tom IX (1/2014). – S. 93 – 125. – Польск., рус. перевод.
 • Глосарій: Методична збірка найважливіших педагогічних термінів і понять / укл. Т.І. Харісова. – Львів : Львівський нац. аграрний ун-т, 2015. – 36 с.
 • Глосарій: Збірка найважливіших психологічних термінів і понять / укл. Т.І. Харісова. – Львів : Львівський нац. аграрний ун-т, 2015. – 52 с.
 • Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, м. Кіровоград, 29 – 30 вересня 2015 року / уклад. О.Е. Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – 468 с.
 • Казкотерапія в роботі з дошкільниками / Упорядн.: Шик Л.А., Гаркуша Г.В., Тур Л.В., Рудик О.А. – Харків : Основа, 2013. – 240 с. : іл. – (Творчому педагогу).
 • Каспрук І.М. Свята і розваги в дошкільному навчальному закладі : метод. пос. / І.М. Каспрук. – Львів : Растр-7, 2015. – 100 с.
 • Корнят В.С. Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах : автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Корнят Віра Степанівна. – На правах рукопису. – К. : Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2015. – 23 с.
 • Кошманова Т. На шляху до новітньої педагогічної освіти (На прикладі Університету штату Мічіган, США) / Тетяна Кошманова ; передмова Перрі Ланіера. – Львів : Видавн. ц-р ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – 212 с.
 • Логопедія : підручн. / за ред. М.К. Шеремет. – 3-тє вид., переробл. та доп. – К. : Слово, 2015. – 776 с.
 • Матяшук В.П. Організація самостійної підготовки учнів в практиці роботи вихователя : [посібн.] / Матяшук В.П. – Львів : ЛОІППО, 2012. – 66 с.
 • Махній М.М. Етнічна психологія : навч. пос. / М.М. Махній. – К. : Слово, 2015. – 272 с.
 • Махній М.М. Історія психології : навч. пос. / М.М. Махній. – К. : Слово, 2016. – 472 с.
 • Науковий доробок українських галицьких педагогів у галузі дидактики : хрестоматія : навч. пос. / упорядн. Т.К. Завгородня ; МОН України, Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 232 с.
 • Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності “Дошкільна освіта” : навч. пос. / за ред. Федій О.А. ; МОН України, Полтавський НПУ ім. В.Г. Короленка. – К. : Ц-р учбової літератури, 2014. – 304 с.
 • Наумчук В.І. Веселкове розмаїття: Збірник художніх і науково-пізнавальних творів для позакласного читання в 2-му класі / В.І. Наумчук, М.М. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2016. – 136 с. : іл.
 • Наумчук В.І. Веселкове коромисло. 1 клас: Збірка художніх і науково-пізнавальних творів (За новою програмою: робота з дитячою книжкою; робота з інформацією) / Володимир Наумчук, Марія Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2015. – 100 с. : іл.
 • Педагогічні умови формування творчого освітньо-виховного середовища в позашкільних навчальних закладах : навч.-метод. пос. / С.І. Якименко, А.М. Тарасюк, А.О. Драган, О.В. Сироєжко ; під заг. ред. С.І. Якименко. – К. : Слово, 2016. – 184 с.
 • Рацул А. Педагогіка: інформативний виклад : навч. пос. / А.Б. Рацул, Т.Я. Довга. – К. : Слово, 2016. – 344 с.
 • Седих К.В. Делінквентний підліток : навч. пос. / К.В. Седих, В.Ф. Моргун ; МОН України ; МВС України ; Полтавський НПУ ім. В.Г. Короленка. – 2-ге вид, доповн. – К. : Слово, 272 с.
 • Степанова Т.М. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку : монографія / Т.М. Степанова, А.В. Курчатова. – К. : Слово, 2016. – 288 с.
 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. пос. / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2014. – 456 с. – (Альма-матер).
 • Харісова Т.І. Я тебе кохаю, але… Рекомендації психолога щодо взаємин чоловіка та жінки / Т.І. Харісова. – Львів : [Б.м.], 2015. – 335 с.

Мова та література

 • Еко У. Не сподівайтеся позбутися книжок / Умберто Еко, Жан-Клод Кар”єр ; інтерв”ю записав Жан-Філіп де Тоннак ; переклала з французької Ірина Славінська. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 256 с.
 • Мова – народ: Висловлювання про мову та її значення в житті народу / упорядн. Олекса Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с.
 • Пучковський Ю.Я. Польська мова: Практичний курс : [посібн.] / Ю.Я. Пучковський. – К. : Чумацький шлях, 2013. – 272 с.

Природничі науки. Медицина

 • Епілепсії у дорослих: Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. – [К. : Благодійний фонд “За безпечну медицину” ; Санофі-Авентіс Україна], 2014. – 78 с. ки здоров”я дитини : навч.-метод. пос. / Н. Денисенко, Л.Лиходід, С.Лупінович, А Міхайліченко.
 • Скочій П.Г. Нервові хвороби (Спеціальна частина) : навч. пос. / П.Г. Скочій. – Львів : Львівський медичний ін-т, 1995. – 608 с.

Суспільні науки

 • Енглунд П. Полтава. Розповідь про загибель однієї армії / Петер Енглунд ; [пер. зі швед: О. Сенюк, О.Буценка]. – Харків : Фоліо ; Стокгольм : Шведський ін-т, 2009. – 348 с.
 • Етика, естетика і культура спілкування / укладачі: Д.Герцюк, Т.Партико, О.Штепа [та ін.] ; відп. за випуск Зеновій Терлак. – Львів : Видавн. ц-р ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 57 с.
 • Семків В.О. Інтелектуальна власність : підручн. / Семків В.О., Шандра Р.С. ; ЛНУ ім. І.Франка, Юридичний факультет, Кафедра основ права України. – Львів : Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 • Social work with marginalized persons in the local community – the experiences of Poland and Norway / Marynia luszczynska and Reidun Lappen, Editors ; translation Barbara Przybylska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. – 171 s. : il.
 • Франко В. Спомини / Василь Франко ; упорядн.: Зенон Франко, Євген Паранюк. – Львів : “Дизайн-студія “Папуга”, 2015. – 112 с. : іл.

Інші

 • Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукраїнської наук.-практичної конференції з міжнародною участю 15 – 16 травня 2014 года. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 346 с.
 • Кордюкова О. Основи бібліографічного опису. Складання бібліографічних списків / Оксана Кордюкова. – К. : Наукова бібліотека НаУКМА, 2011. – 54 с. : іл.
 • Nicieja S.S. Cmentarz Lyczakowski we Lwowie w latach 1786 – 1987 / Stanislaw Slawomir Nicieja. – Wyd. 2-gie, poprawione. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow ; Gdansk ; Lodz : Zaklad narodowy iminenia Ossolinskich wydawnictwo, 1989. – 447 s. : ill.
 • Складання бібліографічних посібників: Інформаційно-методичні матеріали / уклад. О. Галаганова ; наук. ред. В. Кононенко. – К. : Національна парламентська бібліотека України, 2015. – 80 с.