Методичний кабінет

Методичний кабінет Педагогічного коледжу

239 -40 – 15

e-mail:  metodсabinet@i.ua ,   pc_metodkabinet@franko.lviv.ua

metod_kabinet

      Романа Романівна Михайлишинмагістр педагогіки і психології, “методист вищої категорії”, “викладач-методист”, голова обласного методичного об`єднання завідувачів методичних кабінетів та методистів ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації, “Відмінник освіти України”.

      Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

В сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

Важливий аспект функціонування названої системи – залучення викладачів і студентів до наукової, творчо-пошукової, дослідницької діяльності.

Сьогодні Коледж як сучасний тип вищого навчального закладу спроможний забезпечити високий рівень професійної, теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.

Другою складовою цієї системи є забезпечення успішного функціонування у системі неперервної ступеневої освіти майбутніх педагогів. Для цього все більше поглиблюється співпраця Коледжу з вищими навчальними закладами ІІІ – ІУ рівнів акредитації, набувають розвитку спільні наукові дослідження, створюється освітній науково – інформаційний простір. Тому до викладачів висуваються вимоги постійного підвищення професійної майстерності, забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін.

Науково-пошукова робота в Коледжі розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку.

Планує науково-методичну роботу методичний кабінет разом з навчальною частиною, які попередньо глибоко та всебічно аналізують роботу Коледжу за поточний навчальний рік, дають оцінку роботи цикловим комісіям, проведеним заходам, а тоді, на основі всебічного обговорення і аналізу, визначається кращий досвід, обговорюються проблеми для вирішення у наступному році.

Тема, над якою працює Коледж впродовж  навчального року, обговорюється і затверджується на серпневій педагогічній раді.

Зокрема, у 2016/17 навчальному році:

“Підготовка конкурентоспроможного фахівця на основі гуманізму, професійної компетентності, інноваційних технологій, педагогічної етики в умовах вищого навчального закладу”

Напрями науково-методичної роботи в Коледжі

     Основними видами науково-методичної роботи є :

 • організація виставок і презентація новинок психолого-педагогічної  та науково-методичної літератури;
 • поглиблена методологічно-теоретична підготовка викладачів, оволодіння ними інструктивно-нормативних документів;
 • діагностика труднощів, що їх зазнають викладачі у процесі навчально- виховної роботи;
 • надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам, випускникам, працівникам інших закладів освіти;
 • робота з молодими викладачами (наставництво, консультування, заняття в Школі молодого викладача);
 • створення комплексу науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підготовка опорних конспектів, лекцій, методичних матеріалів досемінарських,практичних і лабораторних занять, курсового проектування, педпрактики і самостійної роботи студентів;
 • підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;
 • складання тестів, екзаменаційних білетів, завдань для проведення замірівзнань, модульного та підсумкового контролю;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • організація і проведення предметних тижнів, декад;
 • участь викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об’єднань ВНЗ І – ІІІ рівнів акредитації, роботі профільних кафедр ВНЗ ІІІ – ІУ рівнів акредитації;
 • зустрічі з науковцями, вченими, видатними діячами та презентація їх доробку;
 • презентація науково-методичного доробку викладачів Коледжу;
 • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональнихнаукових конференцій, педагогічних читаннях, круглих столів, семінарів, практикумів, тренінгів тощо;
 • участь викладачів і студентів у наукових конференціях, освітніхпроектах, круглих столах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах;
 • методичне керівництво студентським науково-творчим об’єднанням;
 • участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів;
 • підготовка до друку підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, тез, стендових повідомлень;
 • рецензування навчально-методичного доробку педагогічних працівників освітянської галузі;
 • вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, презентація його серед педагогів і студентів та впровадження в практику;
 • організація систематичного стажування, курсів підвищення кваліфікації   педагогічних працівників;
 • допомога викладачам у підготовці до атестації.

   Методичний кабінет є центром науково – методичної роботи Коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно – інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.

 

Заходи щодо впровадження науки у навчально-виховний процес

2015/2016 р.

 Педагогічний коледж дбає про розвиток наукової, творчо-пошукової роботи викладачів і студентів, дотримується принципу науковості у лекційному викладанні навчальних дисциплін та проведенні семінарів, підвищення професійної майстерності.

Зокрема, було проведено:

 

Семінари:

 • Міжрегіональний методично-практичний семінар «Впровадження проектної технології в початковій школі» –Сірант Н.П.
 • Обласний методично-практичний семінар «Потенціал інноваційних мистецьких технологій у роботі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» – Кірсанова О.В.
 • Міський методично-практичний семінар «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи» – Сірант Н.П.
 • Студентський семінар «Наука про рідномовні обов’язки Івана Огієнка як основа націнального  виховання» – Ланцута З.Я.

 

 Педагогічні читання:

 • «Слово поетеси не пропаде ніколи» (до 135-річчя з дня народження Марійки Підгірянки (Марії Омелянівни Ленерт-Домбровської), письменниці, поетеси, педагога, культурно-освітньої діячки) – Михайлишин Р.Р.

 Усний журнал:

 • «Прекрасне слово і душа у мові рідній об’єднались»Соболевська О.Б.

 Літературно – музичні вечори:

 • «Осіннім вечором пречистим…» (до 90-річчя від дня народження Миколи Петренка) – Гадзало Г.М.
 • «Життя прекрасне і мені так хочеться творити» – Каспрук І.М.

 Майстер-класи:

 • Майстер-класи з писанкарства «Писанка надії» – Назарук Л.М.,

                                                                                       Нежура Т.В.

Школа педагогічної майстерності:

 • «Репрезентативні системи в парадигмі навчально-виховного процесу» – Сивик Г.Є., Нежельченко О.І..
 • «Інформаційні технології в освіті»Корнят В.С., Проц М.О.
 • Презентація монографії Ліліани Гентош «Митрополит Шептицький: 1923 -1939. Випробування ідеалів» – циклова комісія викладачів суспільних дисциплін.

Проведено:

 • Засідання методичного об’єднання викладачів мистецьких дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області.
 • Засідання методичного об’єднання викладачів соціогуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області.  «На порозі нової України» (до 150-річчя від дня народження М.Грушевського) – циклова комісія викладачів суспільних дисциплін.
 • Фестиваль-огляд науково-методичного доробку викладачів та студентів Коледжу, присвяченого 145-річчю від дня заснування закладу.

       2016/2017 н.р.

Студентська наукова конференція «Українська революція 1917-2017 років»            ( до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр.) – циклова комісія викладачів  суспільних дисциплін

Студентська конференція  «Українська мова: історія та сьогодення»                       ( до міжнародного дня рідної мови) –  Цигилик – Копцюх О.О.

Науково-практичний семінар  “Інноваційні підходи в методиці розв’язування задач із математики у початковій школі”      –  викладач Сірант Н. П.

Науково-практичний семінар  «Творча багатовимірність простору арт-терапії» – Цимбала О. М, Корнят В.С.

Міжрегіональний методично-практичний семінар «Формування соціально-компетентнісної особистості дитини в умовах: дошкільний навчальний заклад – початкова школа – середня школа»Сірант Н.П.

Методично-практичний семінар «Дошкільна освіта у сучасних вимірах»– Кос Л.В., Колобич О.П.

Літературно-музичний вечір   до дня працівника освіти  «Шукай  краси,  добра шукай!»

Вечір поезії «Під зорею Франкового слова» –  Циклова комісія викладачів української мови, методики навчання,  дитячої літератури та діловодства і циклова комісія викладачів іноземної мови

 Школа педагогічної майстерності

 • «Технологія створення професійного портфоліо» – Михайлишин Р.Р.
 • «Формування соціально-компетентої особистості дитини в умовах: дошкільний навчальний заклад – початкова школа – середня школа»Сірант Н.П.
 • «Рекламно-інформаційні технології в педагогічній роботі».– Корнят В.С.
 • 500-річчя Реформації – Михайлишин Р.Р., Івах О.С.
 • «Дошкільна освіта у сучасних вимірах» – Кос Л.В., Колобич О.П.

Лекції

 • «Жіночі долі у боротьбі за українську державу» – циклова комісії викладачів суспільних дисциплін
 • «Уроки Голодомору та сучасна Україна» – Сурмач О.І
 • «Роль діловода в організації процесу управління» Вишенська Н.І.
 • «Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр.» – Шукалович А.М.
 • «Волонтерство у соціально-педагогічній роботі» – Корнят В.С.
 • Практично-семінарське заняття з методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти «Підготовка до навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку»
 • Арт-терапевтичне заняття «Мандала – мій внутрішній світ» – Цимбала О.М.

Змагання з танцювальної  аеробіки «Свято  молодості, краси і здоров’я»

Усний педагогічний журнал «Іван Франко як педагог» та зустріч з автором збірки «Прометей духа» Григорієм Васяновичем

При методичному кабінеті створена Методична рада з числа завідувачів відділень, голів циклових комісій, ведучих викладачів – методистів.

Методична рада Коледжу розглядає шляхи розв’язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій, здійснює:

 • аналіз діяльності викладачів у системі науково – методичної роботи (особлива увага звертається на ті форми організації науково – методичної роботи, що сприяють їх творчому розвитку та підвищенню результативності навчально – виховного процесу);
 • підготовку програм семінарів, педагогічних читань, науково – практичнихконференцій тощо;
 • рецензування матеріалів, які пропонуються до друку;
 • вивчення, узагальнення та презентацію кращого педагогічного досвіду;
 • підготовку питань до педагогічної ради.

Науково – теоретичні і практичні семінари

       У Коледжі вироблена система проведення науково – теоретичних іпрактичних семінарів : один раз на місяць – цикловими комісіями, раз у двамісяці – завідувачами відділень, один раз в семестр – адмінрадою.

Заслуговують на увагу проведені в останній період семінари на такі теми:

 • Система оцінювання знань і визначення рейтингу студентів в умовах           кредитно – модульного навчання на основі Болонського процесу.
 • Інформаційна обізнаність – важливий чинник педагогічної культури.
 • Психологічна корекція емоційної дезадаптації першокурсників.
 • Наукові засади та методичні рекомендації щодо підготовки і оформлення рефератів, курсових і випускних робіт.
 • Досвід і перспективи навчання дітей з особливими потребами.
 • Морально – правова відповідальність педагога.
 • Гуманістично – етичні засади спілкування в системі “викладач – студент.
 • Актуальні проблеми педагогічної психології.
 • Впровадження особистісно – орієнтованої програми навчання і виховання дітей дошкільного віку “Я у світі”.
 • Інноваційні підходи до виявлення методико – педагогічної реабілітації, шкільної дезадаптації учнів початкової школи.
 • Музикотерапія в корекційній роботі з дітьми із особливостями психофізичного розвитку.
 • Арттерапія в корекційній освіті та соціальній сфері.
 • Альтернативні методики як засіб стимулювання до творчості дітей з особливими потребами.
 • Теоретичні засади та основні вимоги до управлінського ділового мовлення.
 • Міграція та вартості родини: психологічний аналіз студентських уявлень.
 • Інформаційна обізнаність – важливий чинник інформаційної культури педагога.
 • Інклюзивна освіта: реалії та перспективи.

Викладачі Коледжу беруть участь у постійно діючих наукових семінарах кафедри загальної та соціальної педагогіки, щомісячному філософському семінарі  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Практикується проведення занять у майстернях, лабораторіях.

Інклюзивний центр творчого розвитку дітей:

 • “Логопедична ритміка в групах для дітей з мовленнєвими порушеннями (заїкання)”.
 • “Логоритмічні заняття з дітьми із дизартрією”.
 •  “Використання музики та гри на музичних інструментах в корекції емоційно –   вольової сфери дітей – олігофренів”.

На базі Коледжу були проведені:

Методичні об’єднання:

 • Викладачів іноземних мов (циклова комісія викладачів іноземної мови).
 • Викладачів педагогічних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону з дошкільної педагогіки, психології і методик викладання фахових предметів ( напрям підготовки «Дошкільна освіта»).
 • Викладачів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації з інформатики та циклу комп’ютерних дисциплін (циклова комісія природничо-математичних дисциплін).
 • Викладачів економічної теорії.
 • Викладачів математики (циклова комісія природничо-математичних дисциплін).

Майстер – класи:

 • Застосування інноваційних технологій в процесі інклюзивного навчання з використанням слухомовних тренажерів «Світ звуків», «Видима мова».
 • Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі.
 • Методи та прийоми диференційованого навчання дітей з гіперкінетичними розладами в інклюзивному класі.
 • Розпис на склі вітражними та гуашевими фарбами.
 • Барви Великодня.
 • Практично-методична робота вчителя у виявленні, корекції та оцінюванні дисграфії дітей початкових класів.
 • Інноваційні техніки в малюванні, ліпленні, аплікації.

Тренінги :

 • Психологічні технології супроводу дітей зі спектром аутистичних порушень в інклюзивному просторі.
 • Педагогічна профілактика девіантної поведінки у школярів.
 • Як моє «Я» бачить себе та інших.

Організовано і проведено міжнародні, всеукраїнські, регіональні, міжвузівські наукові, науково-практичні, студентські конференції:

 • Олександр Барвінський і розвиток української педагогіки.
 • Іван Стешенко – організатор народної освіти, голова Генерального секретаріату освіти України.
 • К.Д.Ушинський – корифей вітчизняної педагогіки.
 • Король Данило в історії України.
 • М.В.Остоградський – математик, механік, педагог.
 • Й.В.Гете – поет, митець, дослідник, державна людина.
 • Цінності гуманістичної освіти. Виклик майбутньому суспільству?.
 • Шляхи підвищення ефективності та якості навчально – виховного процесу з іноземних мов у початковій школі.
 • Актуальні проблеми підготовки фахівців до роботи в закладах з інклюзивною формою навчання.
 • Українська мова – життя духовного основа.
 • «Поет на службі народові», присвячена шевченкознавчим студіям митрополоти Іларіона (Івана Огієнка).
 • Читацьку конференцію, присвячену Всеукраїнському дню бібліотек.

В системі узагальнення педагогічного досвіду проведені педагогічні читання:

 • Переорієнтація освіти від суто навчальної функції до комплексного розвитку особистості, соціально – педагогічного патронажу сім’ї та компенсуючого навчання.
 • Впровадження особистісно – орієнтованих педагогічних технологій, діагностики і корекції навчання та формування нової педагогічної етики.
 • Перехід початкової школи на нову структуру і зміст освіти як передумова активізації розвитку здібностей молодших школярів.
 • Аксеологічні ідеї в педагогічній спадщині В.Сухомлинського.
 • Дидактика Сухомлинського і сучасний урок.
 • Особистість учителя – наріжний камінь педагогічної спадщини   В.Сухомлинського.
 • Софія Русова – педагог, просвітитель.
 • Григорій Ващенко – український вчений, педагог, державотворець.
 • Випусники Львівської учительської семінарії–активісти просвіт-ницького руху в Галичині: К.Малицька, М.Вояківська, У.Кравченко, О.Бачинська.
 • Система оцінювання знань і визначення рейтингу студентів в умовах кредитно – модульного навчання.

 Презентації:

 • Книги «Графиня з Куткора», присвяченої творчості видатної художниці Софії Караффі –Корбут»;
 • Науково-педагогічного та поетичного доробку Григорія Петровича Васяновича,доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу гуманітарної освіти Львівського науково- практичного центру Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України;
 • 5-ти томного видання з риторики Галини Михайлівни Сагач, доктора педагогічних наук, доктора з риторики, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Міжнародної педагогічної академії, засновника Школи українського красномовства;
 • Монографії «Філософія освіти. Світоглядно – гуманітарний вимір: людина – наука – культура – мистецтво – стиль мислення» Світлани Олександрівни Черепанової, кандидата філософських наук, доцента, викладача Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зустріч з видатними діячами науки і культури

Традиційними в Коледжі стали зустрічі з вченими, науковцями, видатними діячами, поетами, письменниками, зокрема з:

Ступариком Б.М., доктором педагогічних наук, професором, член – кореспондентом АПН України, завідувачем кафедри історії педагогіки та українознавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

Качканом В.А.,доктором філологічних наук, професором, академіком Академії наук вищої школи України, лауреатом Республіканської премії в галузі публіцистики, лауреатом академічної нагороди імені Ярослава Мудрого, прозаїком, поетом.

Сагач Г.М., доктором педагогічних наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіком Академії наук Вищої школи України, першим в Україні професором – ритором, лауреатом Державної премії імені Т.Г.Шевченка, переможницею конкурсів ораторського мистецтва.

Лизанчуком В.В.,академіком Академії наук Вищої школи України, Заслуженим журналістом України, публіцистом, вченим, педагогом.

Васяновичем Г.П. , доктором педагогічних наук, професором, завідувачем відділу гуманітарної освіти Львівського науково – практичного центру Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Вишневським О.І., професором Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка.

Овсійчуком В.А, доктором мистецтвознавства, професором, заслуженим діячем мистецтв, лауреатом Державної премії імені Тараса Шевченка та академічної премії імені Івана Франка, член – кореспондентом Академії мистецтв України.

Цалай О, доктором мистецтвознавства, професором Музичної академії імені Миколи Лисенка.

Федоруком В., кандидатом історичних наук, науковим співробітником інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського.

БлянкоюЄржабковою, доктором, професором Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина).

Анною Гаратик, доктором Вроцлавського університету (Польща).

Мирославом Шиманським, доктором,   професором інституту наук про виховання Педагогічної Академії м. Кракова (Польща), членом польського Кабінету наукових досліджень, головним редактором журналу “Нова школа”.

Оленкою Білаш – доктором, професором факультету магістерських програм і досліджень Університету Альберти (Канада).

Ігорем Калинцем,поетом, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

Миколою Петренком, поетом, лауреатом премій Юрія Яновського, Павла Тичини.

Марією Людкевич, поетесою, лауреатом премії імені Лесі Українки.

Ганною Канич, поетесою – пісняркою.

Дмитром Сапігою, директором видавництва “Каменяр”.

Петром Шкрабюком, кандидатом історичних наук, письменником.

Віктором Савченком, доктором хімічних наук, письменником – фантастом.

Ігорем Гургулою, письменником, видавцем, редактором газети “Основа”.

Оксаною Думанською, викладачем академії друкарства, письменницею.

Василем Валько, хранителем архівів і творчого здобутку видатної художниці Софії Караффи – Корбут.

Петром Осадчуком, поетом, письменником, літературним критиком і публіцистом.

Богданом Стельмахом, поетом – піснярем, драматургом, лауреатом премій імені Лесі Українки, Івана Котляревського, Маркіяна Шашкевича.

Євгеном Безніском, художником, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

       Курсова перепідготовка педагогічних кадрів здійснюється раз у п’ять років шляхом стажування і курсів підвищення кваліфікації.

Стажування з фахових дисциплін викладачі проходять на профільних кафедрах Львівського національного університету імені Івана Франка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Хмельницької гуманітарно – педагогічної академії, Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка, через обласні методичні об’єднання; курси – в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.

В рамках Міжнародного проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»   (Університет Альберти (Канада) – Україна: Київ – Львів – Сімферополь).В рамках даного проекту проводяться семінари, круглі столи, конференції, стажування викладачів.Стажування пройшли: Ленів З.П., Захарчук М.Є., Заплатинська А.Б., Нестер І.І., Деркач Ю.Я.

Після проходження стажування викладачі презентують результати наукового стажування.

Згідно з новими підходами “Коледж – наукова школа” студенти залучаються до науково – пошукової діяльності з перших курсів навчання і спільно з викладачами ведуть наукові дослідження. Це дає можливість розкрити потенціал кожної особистості, створити умови для творчої самореалізації кожного студента. Результат цієї діяльності ми бачимо в захистах проектів ( курсових, випускних, науково – пошукових, освітніх).

Кожних два роки проводиться конкурс «Кращий за професією». Конкурс проводиться в три етапи, з участю адмінради, студради, керівників академгруп, голів циклових комісій, завідувачів відділень.

Переможці конкурсу в різних номінаціях нагороджуються дипломами, грамотами, подяками, книгами.

Коледж взяв активну участь у спеціалізованій виставці «Освіта», де презентував інноваційні напрями педагогічної діяльності викладачів Коледжу та творчу виставку, за що нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України.

У зв’язку з поповненням педагогічного колективу новими викладачами, створено Школу молодого викладача, метою якої є надання своєчасної та необхідної поради й допомоги всім категоріям молодих педагогічних працівників у забезпеченні якісної освіти студентів, формування у них глибоких професійних знань, умінь і навичок, виховання нової генерації працівників дошкільної, початкової та корекційної освіти, соціальних педагогів і практичних психологів. Розроблено Положення про Школу молодого викладача, визначено   співкерівників Школи: Ленів З.П. – в. о. директора, Михайлишин Р.Р. – методиста Коледжу, Нестер І.І. – заступника директора з навчальної роботи, Кметь І.Ф. – заступника директора з науково-методичної роботи.

З метою дослідження філософської, історичної, психолого – педагогічної, літературної, художньої, творчої спадщини Григорія Сковороди, Михайла Грушевського, Лева Виготського, Софії Русової, Василя Сухомлинського, Івана Франка, Осипа Маковея, Марії Підгірянки, Софії Караффи – Корбут, Миколи Лисенка та використання їх ідей у системі підготовки фахівців освітянської галузі створено іменні аудиторії та кабінети.

Науковий доробок викладачів

     Викладачі Коледжу систематично працюють над підготовкою і виданням науково – методичної літератури:

    Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. –   Львів: Світ, 2001. – 280с.

У посібнику охарактеризовано різні психологічні течії, визначено їх рольу розвитку науки психології. Розкрито суть і специфіку психічних процесів особистості: відчуття, сприймання, пам’ять, мовлення, мислення. Викладено загальні закономірності психіки, розглянуто індивідуальні можливості особистості.

 

   Творчі вправи з математики для початкових класів / Упорядник З.В.Шишкіна. – Львів: Аверс, 2003. – 68с.  

Систематизовані й упорядковані творчі вправи, ігри, задачі з геометричним змістом, логічним навантаженням та нестандартні задачі допоможуть вчителеві розвивати в учнях кмітливість, допитливість, логічне мислення. Різні за змістом і складністю завдання, спрямовані на розвиток уваги, окоміру, зорової пам’яті, сприятимуть формуванню у школярів просторової уяви, привчатимуть до самостійного творчого розв’язку задач і прикладів.

О.Ю.Луців   Історія Великої Британії в датах, фактах, довідках. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 83с.

Навчальний методичний посібник “Історія Великої Британії в датах, фактах, довідках рекомендований для викладачів англійської мови та зарубіжної літератури, практикуючих спеціалістів – істориків і студентів, які вивчають курс країнознавства в педагогічних коледжах на відділенні “Філологія” (англійська мова та література).

Камінська М. Збірник “Обробки та переклади для хору”. – Львів – 2004. – 36 с.

В збірнику узагальнено досвід багаторічної педагогічно – хормейстерської практики, власного творчого доробку.

В першому розділі пропонуються обробки, переклади для різних типів,категорій навчальних хорових колективів, ступеня їх складності.   В другій частині збірника хрестоматійно подаються деякі поради важливі ділянки диригентсько – хорового циклу, хорового аранжування. 

Усний педагогічний журнал “Випереджаючи час…” ( присвячений 85 –річчю від дня народження В.О.Сухомлинського) : ЗБ. матеріалів. /Упоряд.Р.Михайлишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені ІванаФранка, 2004. – 64с.

Вміщено статті викладачів і студентів Педагогічного коледжу, а також студентів – членів науково – педагогічного гуртка кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячені життю і діяльності Василя Олександровича Сухомлинського. Наведено цікаві думки та афоризми видатного українського педагога, подано реєстр його праць.

Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальнийпосібник, – К.: Арістей, 2005. – 220с.

У навчальному посібнику розглядаються найбільш актуальні питанняметодики навчання англійської мови у початковій школі. Книга складається з циклу лекцій, завдань для практичних занять з методики та педагогічної практики студентів, містить словник термінів. Посібник пройшов апробацію в Київському національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова та Педагогічному Коледжі ЛНУ імені Івана Франка. Навчальний посібник рекомендується для вищих педагогічних закладів освіти І – ІУ рівнів акредитації, для спеціальних курсів університетів “ Методика навчанняанглійської мови в початковій школі” та вчителів.

Мацевко – Бекерська Л.В. Дитяча література та практикум виразного читання: Навч. –метод. посібник. – Львів: Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка,2005. – 153 с.

Методичний посібник з дитячої літератури та практикум виразного читанняпропонує цілісну концепцію інтерпретації словесного мистецтва для фахівців початкової школи. Серед матеріалів: достатньо вичерпний перелік авторів,чия творчість означила розвиток світової й української дитячої літератури таїх авторів; теоретичні основи майстерності виразного читання; поради йрекомендації щодо методичних прийомів організації процесу читання упочаткових класах; збірник вправ для відпрацювання навичок читання під час аудиторних занять і самостійної роботи студентів.

 Духовність педагога – майбутнє України: Колективна монографія ( За ред. С.Черепанової. Авт.: Д.Бородій (упоряд.), О.Білоус, Т.Галюк, І. Демчук,Л. Дзюбинська, З. Заячківська, О.Луців, О. Мазуркевич, Р.Михайлишин, І.Нестер, Г.Пашук, А.Пілінкевич, М.Стахів, М.Стельмах, О.Христосенко, О.Цигилик, Н.Юзюк. – Львів: Ліга Прес, 2005. – 298с.

У виданні висвітлено досвід виховної діяльності викладачів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, яка здійснюється на засадах гуманістичних цінностей, особистісно орієнтовних підходів, методології діалогу культур. Вміщено сценарії патріотичного, морально – етичного, культурологічного виховання; концерти – лекції, літературно – музичні композиції за творами видатних діячів української культури та зарубіжних країн,

Г.М. Кость, О.І.Сулим.

Французька мова. Посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 164 с.

Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають французьку мову самостійно або ж дистанційно. Його специфіка ізміст передбачають самостійне опрацювання країнознавчого матеріалу та соціокультурних традицій Франції.

Головна мета посібника полягає у формуванні та розвитку здібностей і вміння використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал у процесі міжкультурноїкомунікації та різноманітних сферах життєдіяльності. Структура посібника таінформативний матеріал дають можливість опрацювати відповідну тематику самостійно, здійснюючи контроль за виконанням вправ на основізапропонованих ключів.

Юзюк Н. А.Й. Кос-Анатольський. Вибрані твори. Ансамблі для фортепіано. – Львів, 2006. – 60с.

Збірка ансамблів для фортепіано, до якої увійшли вперше перекладені на фортепіанний дует в чотири руки вибрані музичні твори відомого українського композитора А.Й.Кос-Анатольського. Збірку доповнюють матеріали про життєвий і творчий шлях композитора, стисла характеристика музичних творів, а також відомості про зародження і розвиток фортепіанного дуету в чотири руки як одного з видівансамблевого музикування.

Філософія освіти і педагогіки : цінності культури. Комунікативний етикет: Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія: Навч. посіб./ За ред. Черепанової С.О.- Л. 2007. –392с.

Концепцію навчального посібника визначає гуманітарно –культурологічна стратегія філософії освіти. Розглянуто комунікативнийетикет ( український, англійський, німецький, французький, іспанський), діалоги про культуру, мистецтво, освіту, що збагачує досвід міжкультурної комунікації ціннісно креативне, особистісно орієнтоване навчання. Вміщенозавдання для самопідготовки, тематичний глосарій.

Стахів М.О.    Український комунікативний етикет: Навч. – метод. посіб.– К.: 2008. – 245с.

  У навчально – методичному посібнику розглянуто найактуальніші питання комунікативного етикету. Коли і як привітатися, попрощатися? До кого і в якійформі звернутися, що і кому побажати? Які невербальні засоби використати успілкуванні? Відповіді на ці питання Ви знайдете у посібнику, а також довідаєтеся про те, як навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб досягнути успіху в процесі комунікації, матимете змогу перевірити, чи володієте Ви мовленнєвим етикетом на належному рівні. Цьому сприятиметакож подана система комунікативно зорієнтованих вправ.

Телюк М.  Серце віддане пісні. Нариси з історії навчальної, творчої та просвітницької діяльності чоловічої хорової капели“Буревісник”.Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 104с.

У посібнику розкрито особливості роботи з навчальним юнацьким хоровим колективом. У першому розділі висвітлюється організаційна, навчально – виховна та концертна діяльність, у другому порушуєтьсяпитаннявокально – хорової роботи і деякі аспекти праці хормейстера навчального хору, здійснюється спроба описати творчу лабораторію диригента на базі чоловічого хору “Буревісник” Львівського музично – педагогічного училища імені Філарета Колесси.

Цінності гуманістичної освіти. Зб.ст. ( Укр., англ., рос. мовами) / Голов.ред. – Остер Г.К. (Швеція). Упоряд. – Черепанова С.О., Бородій Д.І.(Україна). – Л.: Каменяр, 2009. – 304с.

Збірник наукових статей українських і зарубіжних авторів (Швеція, Данія, Великобританія, Росія) підготовлено за Міжнародним проектом “Цінності демократичного суспільства” ( керівник – професор Ганс Крістіан Остер, Швеція). У проблемному полі наукового аналізу – філософія освіти, демократичні цінності та крос-культурні виклики; гуманістичні засади педагогічної діяльності та ін.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. Довідник: Історія, сучасність, перспективи /Присвячений 140 –річчю від дня заснування. За редакцією Д.І.Бородій. – Л. : «Модерн», 2010. – 195с.

Нос Л.С.Навчальний посібник з курсу «Країнознавство» для студентів напряму підготовки « Початкова освіта . – Львів, 2010. – 112с.

Навчальний посібник складається з текстів англійською мовою до курсу «Країнознавство». Тематика текстів відповідає вимогам програми. Посібник містить тексти з історії, географії, економіки, політики, культури та освіти Великої Британії, США та Канади, які супроводжуються лінгвокраїнознавчими коментарями. Матеріали, подані в посібнику, допоможуть підвищити рівень мовної та країнознавчої компетенції. Для студентів і викладачів педколеджів та всіх, хто вивчає англійську мову.

Ленів З.П. Діагностика усного мовлення старших дошкільників засобами арт-терапії: Навчально-методичний посібник. – К.: Спадщина, 2011. – 64с.

Навчально – методичний посібник покликаний забезпечувати повноцінний процес обстеження усного мовлення старших дошкільників, містить комплексну діагностику мовлення на основі полі сенсорного підходу до вивчення дитячої психіки з використанням інноваційних арт-терапевтичних технологій. У змісті посібника розкрито історичні та соціокультурні аспекти терапевтичного впливу мистецтва, концептуальні засади та діагностико – корекційне значення арт-терапії, сутність науково – методичного підґрунтя діагностичної методики, детально висвітлено критерії, показники та рівні сформованості компонентів мовленнєвої системи (імпресивного, експресивного мовлення) та психоемоційних чинників, що впливають на мовленнєвий акт. Для психологів, логопедів, дефектологів, соціальних педагогів, фахівців психолого – медичко -педагогічних консультацій, педагогів спеціальних, загальноосвітніх закладів з інклюзивною формою навчання, батьків і всіх, хто цікавиться застосуванням арт-терапії на практиці. А також для студентів, що навчаються за відповідними напрямами підготовки.

Лозинська С.В., Пантюк Т.І. Дошкільна педагогіка: методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2011. – 118с.

У посібнику висвітлено ключові поняття курсу «Дошкільна педагогіка», визначено головні його теоретико-методичні позиції, представлено питання і завдання до самостійної роботи та самоконтролю, запропоновано список основної та додаткової літератури для роботи над семінарськими та індивідуальними завданнями.

Цінними в роботі викладачів є методичні матеріали /методичні рекомендації, вказівки, розробки  :

Бородій Д.І. Загальна педагогіка ( методичні рекомендації для студентів педагогічних спеціальностей).

Бородій Д.І. Загальна психологія (методичні рекомендації для студентів класичного університету).

Бородій Д.І. Групові форми діяльності :психолого – педагогічний аспект.

Нестер І.І. Методичні рекомендації до впровадження модульно – рейтингові системи оцінки навчальних досягнень студентів Педагогічного коледжу.

Нестер І.І.Навчально – методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Нестер І.І. Методичні вказівки до роботипредметних (циклових ) комісій над науково – методичною проблемою.

 

Нестер І.І. Методичні вказівки для вивчення і впровадження в практику кращого педагогічного досвіду та критерії його оцінки.

Михайлишин Р.Р. Організація самостійної роботи студентів як напрямок методичного керівництва навчально – виховної діяльності викладачів.

Михайлишин Р.Р. Від реферату до курсової, випускної.

Михайлишин Р.Р. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування.

Мацевко – Бекерська Л. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з курсу “Дитяча література та практикум виразного читання” для студентів І –ІІІ курсів.

Мачинська Н.І. Дискусійні методи у процесі викладання педагогіки.

Демчук І.В. Використання картин на уроках німецької мови.

Дяків М.С., Кульчицька Д.І., Стасишин І.Й. Методичні вказівки до складання державного іспиту з фахових методик для студентів спеціальності “Початкове навчання”.

Ленів З.П. Планування корекційно – виховної роботи з дітьми дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Ленів З.П. Застосування музикотерапії в корекційній роботі з дітьми із особливостями психофізичного розвитку та інші.

 • Укладено матеріали, які пройшли апробацію в закладах І-ІІ рівнів акредитації Львівської області:
 • методичні рекомендації « Використання інноваційних технік та матеріалів у зображувальній діяльності дітей дошкільного віку».– О.В.Феськова, викладач образотворчої діяльності з методикою навчання;
 • методична розробка « Формування здорової особистості у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї», Н.М.Шарко, викладач фахових дисциплін напряму «Дошкільна освіта»;
 • навчально–методичний посібник з англійської мови «Навчання писемних навичок»,С.Г.Гульченко, викладач англійської мови;
 • електронний посібник «Основи роботи з ПЕОМ: Linux, OpenOffice». Д.І.Кульчицька, викладач інформатики. 

Один раз у два роки проводиться конкурс – огляд науково –методичного доробку викладачів. Конкурс оцінює комісія, яку очолює проректор з науково – педагогічної роботи, професор Марія Зубрицька та представники адмінради Коледжу.