Лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище

  • Про лабораторію

Завідує – Грень О. М.

Дана лабораторія використовується для проведення практичних робіт з таких дисциплін: ”Екологічна експертиза”, ”Метеорологія та кліматологія”, ”Гідрологія з основами гідрогеології”.

Для проведення практичних робіт з курсу ”Екологічна експертиза” лабораторія забезпечена такими приладами як шумомір, радіометр-дозиметр, газоаналізатор УФ-2, теодоліт.

Для проведення практичних робіт з курсу ”Метеорологія та кліматологія” лабораторія забезпечена такими приладами, як анемометр, барометр, психрометр.

Для проведення практичних робіт з курсу ”Гідрологія з основами гідрогеології” лабораторія забезпечена такими приладами як поверхневі поплавки, водомірна рейка, мірна стрічка, термометри, курвіметр.

Також ця лабораторія забезпечена комп’ютерами із доступом до мережі Internet, які періодично використовуються як студентами спеціальності ”Екологія”, так і членами Екологічного гуртка з метою навчання створенню різноманітних екологічних карт.