Лабораторія неорганічної хімії та якісного хімічного аналізу

  • Про лабораторію

У цій лабораторії проводяться практичні та лабораторні заняття з курсів ”Неорганічна хімія”, ”Загальна хімія”, ”Аналітична хімія”, ”Органічна хімія”, ”Прикладна хімія”, ”Аналітичний контроль органічних забруднень” та ”Аналітичний контроль стану навколишнього середовища” для студентів спеціальностей ”Хімія” та ”Екологія” Природничого коледжу. Тут також займаються вирощуванням монокристалів неорганічних речовин, синтезом π-комплексів одновалентної міді з органічними лігандами та якісним виявленням різноманітних іонів в об’єктах довкілля (воді, ґрунтах, тощо), перекристалізацією та перегонкою органічних речовин.

 

1
2
3
4