Тимошук Світлана Василівна

Посада: завідувач Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності Хімія

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-47

Електронна пошта: svitlana.tymoshuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти та електрохімічні методи аналізу.

Публікації

 1. Фірман І.В. Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, № 2. – С. 103-108.
 2. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Випуск 59. Ч. 1. – С. 210–215.
 3. Яремко З.М. Пов’язані однією метою / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С. 24-25.
 4. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-196.
 5. Писаревська С.В. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – Вип. 4. – С. 105-110.
 6. Фірман Т.В. Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області / Т.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Збірник наукових праць «Пожежна безпека». – 2017. – Вип. 30. – С. 168-173.
 7. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270.
 8. Яремко З.М. Від ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14-15.
 9. Karbovnyk I. Random nanostructured metallic films for environmental monitoring and optical sensing: experimental and computational studies / I. Karbovnyk, J. Collins, I. Bolesta, A. Stelmashchuk, A. Kolkevych, S. Velupillai, H. Klym, S. Tymoshuk, O. Fedyshyn and I. Kolych // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10, № 151. – P. 848-853.
 10. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / С.В. Тимошук, О.І. Третяк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Випуск 2(80). – С. 64-68.
 11. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та профілактика / О.В. Михайлович, С.В. Тимошук // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 126–129.

Біографія

Народилася  1979 року с. Головецько Сколівського району Львівської області. Закінчила хімічний факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка у 2001 році за спеціальністю «Хімія». З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників». Вчене звання доцента  кафедри безпеки життєдіяльності присвоєно у 2010 році.

Методичні матеріали

 1. Тимошук С.В. Лабораторний практикум з курсу “Фізико-хімічні методи аналізу” / С.В. Тимошук, О.С. Федишин, А.М. Тупис // Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2017. – 51 с.
 2. Олексів Л.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу “Фізико-хімічні методи аналізу” / Л.В. Олексів, О.С. Федишин, С.В. Тимошук // Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2017. – 23 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!