Шпаківська Ірина Миронівна

Наукові інтереси

Вплив абіотичних та біотичних факторів на функціонування екосистем гірських територій

Курси

Публікації

  1.  Шпаківська І., Назарук К., Любас Н. Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки для практичних робіт студентів Природничого коледжу. – Львів, 2013.
  2.  Марискевич О., Шпаківська І., Гайдін А. Посттехногенні території сірковидобувних підприємств як елементи екомережі Львівської області (на прикладі ДП «Подорожненський рудник») // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2013. – Т.4 (11). – С. 147 – 166.
  3.  Шпаківська І., Рожак В. Особливості формування запасів фітомаси лісових екосистем Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати) //Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 9-17
  4. Токар O., Шпаківська І., Король М., Дичкевич В. Визначення запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень із використанням інформаційних технологій //Науковий вісник НЛТУ України – 2014. – Вип. 24.4. – С. 351-358.
  5. Рожак В., Шпакивская И. Динамика древесного опада в лесных экосистемах Стрийсько-Сянской Верховины (Украинские Карпати) // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – 2014. – №1. – С.175-179.
  6.  Шпаківська І., Сторожук І., Пука Є. Постагрогенна трансформація фізико-хімічних властивостей ґрунтів сильватизаційної серії на території Верхньодністровських Бескидів // Вісник ТНПУ. Серія Біологія. – 2014. – №2. – С. 57-61.

Біографія

Народилася 14.07.1963 р. у м. ЛьвівВ 1985 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «біохімік, викладач біології та хімії». Від 1985 р. працювала у Львівському відділенні Інституту ботаніки ім. В.Г. Холодного на посаді старшого лаборанта, інженера та провідного інженера. Від 1990 по 1994 рр. навчалася в заочній аспірантурі в Інституті екології Карпат НАН України за спеціальністю 03.00.16 – екологія, кандидатську дисертацію захистила в 2004 р. В 2009 р. отримала наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні науки). Від 2014 р. працює на посаді завідувача відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України. Від 2005 р. працює за сумісництвом викладачем у Природничому коледжі на відділенні екологія.

З 1 січня 2021 р. викладач (за сумісництвом) Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету мені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!