Шмигельський Ярослав Антонович

Посада: асистент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, викладач Циклова комісія з професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності Комп’ютерні науки

Електронна пошта: yaroslav.shmyhelskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Чисельне моделювання нелінійних динамічних систем

Публікації

  1. Shmigelskiy Ya. Simulation of dynamic regimes of electronic circuits using global calculation error // Engineering Simulation. 2000. Vol.17. – P.547-574.
  2. Shmygelsky Ya. Steady State Calculation of Nonlinear Circuits by the Secants Method // Przegląd Elektrotechniczny. 2007. 2 – P.200-203. 3.Шмигельський Я. Модифікований метод Ньютона для розрахунку періодичних режимів нелінійних динамічних систем // Теоретична електротехніка. – 2009. – Вип. 60. – 16-20.

Біографія

(12.VII.1947, м. Львів) – радіофізик, ст. наук. співроб. Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1970). Працював інж. наук.-дослідного сектору (1973-1975), асист. каф. теорет. основ електрорадіотехніки (1975-1977) ст. інж. науково-дослідного сектору (1977-1985). З 1986 – зав. наук.-дослідною лабораторією комп’ютерних методів дослідження радіоелектронних систем, ст. наук. співроб. Наук. інтереси: якісна теорія нелінійних радіоелектронних кіл та систем та чисельні методи їх дослідження. Автор понад 70 наук. праць. Вчений секр. науково-технічної ради ф-ту електроніки, відп. секр. зб. наук. праць “Електроніка та інформаційні технології”.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!