Любунь Зіновій Михайлович

Посада: викладач Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності Комп’ютерні науки та математично-природничої підготовки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 52

Електронна пошта: zinoviy.lyubun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Адаптивні системи опрацювання сигналів і зображень на основі нейромереж.

Публікації

  1. Русин Б.П., Любунь З.М., Луцик О.А. “Особливість навчання мережі Кохонена на основі методу нейроядерної ентропії при стиску зображень”,“Радіоелектроніка та інформатика”, №1,2007, с. 69-72.
  2. Фаренюк А., Любунь З., Фаренюк О. Дослідження розпізнавання рукописних зображень за допомогою повнозв’язних і неповнозв’язних нейромереж та генетичних алгоритмів.
  3. /Теоретична електротехніка. – 2010. – Вип. 61. – Ст. 113 – 119.
  4. Фаренюк А., Любунь З. Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 1. – С. 176-181.
  5. Любунь З., Фаренюк А. Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. –С. 88–95.
  6. Дзендзелюк О, Любунь З., Рабик.В.Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж /О. Дзендзелюк, З. Любунь, В. Рабик // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 5. – С. 102–113.

Біографія

Закінчив Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка в 1979 р. за спеціальністю «Радіофізика і електроніка» та здобув кваліфікацію радіофізик. З 1980 по 1983 роки навчався в аспірантурі при кафедрі ТОЕР ЛНУ ім. І. Франка і у квітні 1986 р. успішно захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. В лютому 2002 р. Любуню З.М. присвоєно вчене звання доцента. З листопада 1984 р. працював на посаді молодшого наукового співробітника, а з 1989 р. – асистентом кафедри ТОЕР ЛДУ ім. І. Франка. З 2000 р. працює викладачем Природничого коледжу за внутрішнім сумісництвом.

З 1 січня 2021 р. викладач (за сумісництвом) Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету мені Івана Франка”.

Методичні матеріали

  1. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32 с.
  2. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. Любунь З.М. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2007, 142 с.
  3. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!