Дзіковська Марія Ігорівна

Наукові інтереси

Гомогенно-каталітичні реакції діазонієвих солей, металокомплексний каталіз у хімії алкенів.

Публікації

1.Є. Біла, М. Дзіковська, Г. Пона Взаємодія (2Е,6Е)-2,6-дибензиліденциклогексанону з хлоридами арендіазонію // Вiсн. Львiв. ун-ту. – Сер. хім. – 2010. – Вип. 51. – С. 235–238
2.Є. Біла, C. Мединська, М. Дзіковська Уведення триазольного циклу в молекулу бензиліденацетофенону // Вiсн. Львiв. ун-ту. – Сер. хім. – 2010. – Вип. 51. – С. 239–242
3.Є. Біла, Г. Капустей, М. Скоропад Арилсульфонілювання халкону та дибензальацетону солями бісарендіазонію та SO2 // Вiсн. Львiв. ун-ту. – Сер. хім. – 2009. – Вип. 50. – С. 222–225.
4.Є. Біла, Л. Кобрин, М. Ганущак, М. Скоропад Синтез b-арилсульфоніл-b-фурилкетонів // Вiсн. Львiв. ун-ту. – Сер. хім. – 2007. – Вип. 48. – С. 39–43.
5.Є. Біла, М. Обушак, Л. Кобрин, М. Скоропад Синтез 1, 3, 5-трифеніл -1 Н-піразолів з β-аренсульфоніл -a¸b-ненасичених кетонів // Вiсн. Львiв. ун-ту. – Сер. хім. – 2007. Вип. – 48. – С. 44–47.
6.Біла Є., Кобрин Л., Ганущак М., Підзирайло Л., Дарвай М., Скоропад М., Ладика О. Купрокаталітична взаємодія β-(2-фурил)-α,β-ненасичених кетонів з солями арендіазонію та SO2. Одержання 3-аренсульфоніл-1-феніл-3-(2-фурил)-1-пропанонів та 4-аренсульфоніл-4-(2-фурил)-2-бутанонів // IX наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2003” / Тези доп., 21-23 травня 2003 р. Львів: 2003. – С. О 3.
7.Біла Є., Скоропад М., Гетороциклізація на основівзаємодія b-аренсульфоніл кетонів.Одержання заміщених тіофенів. // XІІ наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2009” / Тези доп., 1-4 червня 2009 р. Львів: 2009. – С. ОБ 4.
8.Є.Є. Біла., М.І. Дзіковська Арилсульфонілювання біс-α,β-ненасичених кетонів // IV Укр. конф. “Домбровські хімічні читання – 2010” / Тези доп., 17-20 травня 2010 р. Львів: 2010. – С.44.
9.Є.Є. Біла., М.І. Дзіковська,С.І. Мединська Уведення арилсульфонільного та триазольного фрагментів в молекулу бензиліденацетофенону // IV Укр. конф. “Домбровські хімічні читання – 2010” / Тези доп., 17-20 травня 2010 р. Львів: 2010. – С.45.

Біографія

Народилася 26.08.1983 р. в м. Стебник, Львівська область. Закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2005). Постійно працює в Природничому коледжі: інженер (2005-2007), методист (2007-2009), з травня 2009 р. по 2016 р. заступник директора з навчальної роботи. З 15.03.2016 р. – 23.10.2019 р. директор Природничого коледжу.

З 1 січня 2021 р. викладач (за сумісництвом) Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!