Дудок Катерина Петрівна

Наукові інтереси

Дослідження впливу іонізуючих випромінювань та інших екстремальних факторів (СО, гіпоксія) на фізико-хімічні властивості та функцію біологічних макромолекул; прикладні дослідження: розробка методик експрес-аналізу лігандних форм гемоглобіну в одній пробі крові з метою використання їх при конструюванні автоматизованих систем; біохімічні основи алкогольної залежності та шизофренії. Список наукових публікацій – понад 110 позицій

Публікації

  • Дудок К., Старикович Л., Дацюк Л. Навчально-методичний посібник з курсу ”Радіобіологія”. –  Львів, 2007.
  • Дудок К., Старикович Л., Влох І., Дудок Т., Гринчишин Н., Сибірна Н. Структурно-функціональні особливості гемоглобіну та активність ферментів еритроцитів крові щурів за алкогольної інтоксикації // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 74 – 80.;
  • Vlokh I., Dudok K., Nechiporenko I., Hul A., Moroz O., Grinchishin N., Dudok T., Nastishin Yu., Vlokh R. Opticaln marking of alcohol induced hemoglobin modificacion. // Ukr. J. Opt. – 2009. – V. 10, N 1. – P. 1 – 21.;
  • Starykovych L., Dudok K., Starykovych M., Rechytskyi O., Yeresko V., Fedorovych A., Sybirna N. Influence of spirocarbone and derivates of pyrrolo pyrimidinediones on separate components of the ocsygen-transport system of blod in vitro. VII Parnas conference on biochemistry and molecular biology.: Укр. біохім. журн., 2009, т. 81, N4 (спец. вип.). – С. 258.;
  • Dudok K., Starykovych L., Rechytskyi O., Yeresko V., Kossyak T., Shkavolyak A., Sybirna N. Effect of Spirokarbon and derivatives of pirolopirymidyndion on acid resistance and activity of some enzymes of erythrocytes in human blood studied in vitro. Scientific Conference ”Biologically active substances: fundamental and applied problems”. Abstracts. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine Maj 25 – 30, 2009. – P. 264.;
  • Старикович Л., Дудок К., Сибірна Н., Речицький О., Єреськ В., Влох І., Гринчишин Н. Дослідження впливу спірокарбону на фізико-хімічні й біохімічні характеристики еритроцитів щурів у нормі та за алкогольної інтоксикації // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 58 – 62.

Біографія

Народилася 21 жовтня 1940 р. у с. Ястробичі, Радехівського району, Львівської області, Україна. В 1964 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З  1965 р. по 1985 р. працювала в Проблемній лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. З 1985 р. – на посаді доцента кафедри біохімії. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 1983. Вчене звання доцента присвоєно в 1990 р.

Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства; українського радіобіологічного товариства; українського товариства клітинної біології.

З 1 січня 2021 р. викладач Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!