Деміхова Світлана Василівна

Наукові інтереси

  • Викладач сучасної української мови, української мови за професійним спрямуванням.
  • Спеціаліст І категорії.
  • Наукові зацікавлення: культура мовлення педагога, український мовленнєвий етикет, пошуки оптимальних варіантів різного типу звертань.

Курси

Публікації

    • Деміхова С.В. Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.
    • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – том 2. – С. 66 – 69.  ISBN  978-966-934-225-6  збірник КПГТЛ том 1
  • Деміхова С.В., Боднар Л. Молодіжний сленг  //  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей Мовної конференції. – Львів.  – 2019. – С. 38-42.

Біографія

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!