Деміхова Світлана Василівна

Наукові інтереси

 • Викладач сучасної української мови, української мови за професійним спрямуванням.
 • Спеціаліст вищої категорії.
 • Наукові зацікавлення: культура мовлення педагога, український мовленнєвий етикет, пошуки оптимальних варіантів різного типу звертань.

НАУКОВА РОБОТА:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», 06-07 грудня 2018 р., м.Львів (сертифікат).
 • Науково-практична конференція-круглий стіл на тему: “Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку.” 21 лютого 2019 р. Львівський державний автомобільно-дорожній коледж  НУ “Львівська політехніка” (сертифікат).Дискусія  «Освіта як старт успішного майбутнього. Як навчання в початкових класах впливає на вдале складання ЗНО.” (У рамках 26 Львівського міжнародного Bookforum). 19 вересня 2019 р.
 • Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (з іноземною участю).  31 жовтня – 1 листопада 2019 р., м.Кривий Ріг.
 • Конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні». 8 листопада 2019 р. у Львівському коледжі «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка». (Подяка).
 • V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад”юнктів  «Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)». 21-22 листопада 2019 р. (сертифікат).
 • Круглий стіл на тему: “Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста”, відбувся у музеї  Івана Труша, 23 жовтня 2019  р.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна у професійній діяльності», Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК). 5 грудня 2019 р. (сертифікат).
 • Відкритий  семінар-презентація  у Львові  «Цілющі властивості казки». Організатор  — Українська асоціація християнської психології. Психолог Мирон Шкробут, 5 січня 2020 р.
 • Семінар «Мовно-літературна освіта в НУШ: від знань до компетентностей». 28 січня 2020 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім.Івана Франка.
 • Зустріч у рамках Вікімарафону — акції з наповнення української Вікіпедії рекордною кількістю нових статей. 1 лютого 2020 року у WIKI бібліотеці.
 • Спільно з викладачем Цигилик-Копцюх О.О. провела семінар «Новий правопис української мови: головні зміни та думки фахівців», 26 лютого 2020 р.
 • 39-a “Степанова Весна” online. 3-го квітня – в день народження Степана Олійника.  Конференція. Організатор – Олійниківська  Родина. (Київ).
 • Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому. Online-конференція, 29 квітня 2020 р. Організатор —  Kyiv Smart City.    
 • Онлайн-презентація концепції «Український університет нового покоління», який є частиною глобального проєкту «Майбутнє університету». Організатор – Український інститут майбутнього, 14 травня 2020 р.
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 28-29 травня 2020 р. організатор – Коломоєць Галина (Київ).
 • Міжнародна онлайн-конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» та Всеукраїнські тренінги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 29-30 травня 2020 р. Організатор  — Атомс – електронна платформа.
 • Панельна онлайн-дискусія «Українська мова у світі: імпульси з України», 25 червня 2020 р. Організатор – Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

ВИХОВНА РОБОТА:

 •  У рамках проекту “Визначні особистості в історико-культурному вимірі України” підготувала й провела разом зі студентами групи ДШВ-22  вечір-спомин  «Я все зробив, що міг зробити…» (пам’яті Івана Огієнка), 28 листопада 2018 р.
 •  У День вишиванки на базі практики ДНЗ «Сопілочка» № 163 м.Львів разом зі студентами групи ДШВ-12 організували й провели виховний захід, 16 травня 2019 р.
 •  У приміщенні музею Педагогічного коледжу підготувала й провела  захід «Українське кіно: мозаїка видів та жанрів», 18 вересня 2019 р.

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Курси за категорією: викладачі коледжів, технікумів. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0862-19, видане 14.06.2019 року, реєстраційний № 0862-19Ц

 

Курси

Публікації

 • Деміхова С.В. Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.
 • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – том 2. – С. 66 – 69.  ISBN  978-966-934-225-6  збірник КПГТЛ том 1
 • Деміхова С.В., Боднар Л. Молодіжний сленг  //  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей Мовної конференції. – Львів.  – 2019. – С. 38-42.

Біографія

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!