Биць Неля Миколаївна

Наукові інтереси

Викладач англійської мови та методики навчання.

Cпеціаліст першої категорії.

Наукові зацікавлення: Сучасна англійська та німецька мови, особливості навчання іноземної мови учнів початкової школи

Курси

Публікації

 • Биць Н. М. Застосування онлайн-сервісів при організації дистанційного навчання з іноземної мови // тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти». – Харків. – 2020.
 • Биць Н. М. Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)». – Харків. – 2019.
 • Биць Н. М. Використання інноваційних методів викладання іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчального процесу // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті». – Харків. – 2020. С.10-13.
 • Биць Н.М.  Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 96-104.
 • The Importance of Developing Speaking Skills In English Language Teaching // тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань”.  – Харків. – 2018.
 • Биць Н.М. Професійні вимоги до сучасного вчителя як організатора педагогічного процесу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Львів: Растр-7, 2018. – С. 18-20

Біографія

Методичні матеріали

 • практичні завдання з іноземної мови
 • лекції з методики навчання іноземної мови
 • укладено збірник завдань для самостійної роботи з англійської мови для студентів  спеціальності «Початкова освіта».
 • укладено збірник текстів і завдань для домашнього читання з німецької мови для студентів спеціальності «Дошкільна освіта».
 • розроблено завдання для модульного контролю знань студентів спеціальності   «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • укладено збірник практичних завдань з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Початкова освіта».укладено збірник лекцій з методики навчання іноземної мови. 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!