Співи і музична література

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Каспрук І. М.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Каспрук І. М.
ДШВ-12Каспрук І. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання з елементарної теорії музики, хорового співу, музичної літератури.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, основи вокалу, хор клас.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Співи та музична грамота.
 2. Музична література.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Співи і музична література» є забезпечення теоретичної підготовки студентів з основ музичної грамоти та залучення їх до музичної діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Співи і музична література» є:

 • ознайомлення студентів з основами теорії музики і з музичними творами різних жанрів;
 • розвиток естетичних смаків, музичних здібностей студентів;
 • оволодіння необхідними знаннями, вміннями і навичками хорового співу;
 • формування творчої активності студентів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати:

 • основи теорії музики;
 • елементи музичної мови;
 • музичні жанри;
 • соціальну цінність української музики та її єдність зі світовою музичною культурою;
 • навички хорового співу.

Вміти:

 • практично втілювати знання з нотної та музичної грамоти;
 • застосовувати вокально-хорові навички;
 • співати в хорі та індивідуально виконувати пісні;
 • сольфеджувати з нот і тактувати в розмірах;
 • керуватися вимогами музично-естетичних потреб.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму