Професійна етика

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
412Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412Соболевська О. Б.

Опис курсу

ШКД Професійна етика

Рекомендована література

Основна:

 •  Блощинська В.А. Етика. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.
 • Гах Й. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Йосип Гах, М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія . – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 158 с
 •  Етика ділового спілкування: Курс лекцій/ Міжрегіон. акад.управл. персоналом Тамара Чмут, Галина Чайка, Микола Лукашевич, Ірина Осечинська. – К.: МАУП, 1999. – 203 с.
 • Стоян Т. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки: Навчальний посібник/ Тетяна Стоян, М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм.. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 231 с.
 • Тимошенко Н. Корпоративна культура: Діловий етикет: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 392с.

 

Допоміжна:

 • Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад/ Елліна Білик, Пер. з рос. Олени Росінської,. – Донецьк: БАО, 2005. – 382.
 • Галушко В. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб./ В.П. Галушко,. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 222 с.
 •  Герет Т. Етика бізнесу: монографія/ Томас М.Герет, Річард Дж.Клоноскі, Пер. з англ. Остап Ватаманюк, Ред. Степан Панчишин, Роман Цяпало,. – 2-е вид.. – К.: Основи, 1999. – 214 с.
 •  Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 143с.
 •  Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування: учбовий посібник/ Олег Кубрак,. – 3-тє вид., стереотип.. – Суми: Університетська книга К.: ВД Княгиня Ольга , 2005. – 221 с.
 • Культура ділового спілкування: Навч. посібник/ Укл. Людмила Зубенко, Віктор Нємцов,. – К.: ЕксОб, 2000. – 196 с.
 •  Палеха Ю. Ділова етика: учбовий посібник/ Юрій Палеха, Європейський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінанас., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 179 с. Пост Эмили Этикет. – М., 1996.
 • Резніченко В. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / Київська міська держ. адміністрація. — К. : УНВЦ Рідна мова , 2003. — 480с.
 •  Чмут Т. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка,. – 2-е вид., пере-роб. і доп.. – К.: Вікар, 2002. – 223 с.
 • Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 448 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Аболіна Т. Г. Прикладна етика [Електронний ресурс] / Т. Г. Аболіна. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/ 26043-61-profesyna-dyalnst-sotsologa-v-kontekst-aktualzatsprofesyno-etiki.html. – Назва з екрана.
 •  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shag. com.ua/lekciya-z-navchalenoyi-disciplini-profesijna-etikatema-profes.html.
 •  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// studopedia.su/17_20552_ponyattya-profesiynoi-takorporativnoi-etiki.html.
 •  Кодекс етики бібліотекаря. Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листопада 2013 р. [Електронний ресурс] — Текст. дані. — Режим доступу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/others_documents/doc_for_ubadoc/Code_of_Professional_Ethics_2013_Edited_Nov26.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму