Практикум розв’язування задач з математики

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Галата Д. Р.ШКВ-21, ШКВ-22
410Галата Д. Р.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Галата Д. Р.
ШКВ-22Галата Д. Р.
410ШКВ-21Галата Д. Р.
ШКВ-22Галата Д. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни.
Метою курсу є формування практичних умінь майбутнього вчителя початкових класів з методики розв’язування задач.
Завдання курсу:
– формування у студентів практичних умінь і навичок з розв’язування різних видів задач, вміння ілюструвати їх зміст;
– удосконалювати вміння пошуку способів розв’язування задач;
– формувати практичні вміння студентів ілюструвати зміст математичних задач;
– формувати вміння студентів проводити роботу над простими та складеними математичними задачами та вміння ознайомити із ними учнів початкових класів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– роль, місце, функції та види задач у початковому курсі математики;
вимоги щодо усного та писемного мовлення у роботі над задачами початкового курсу математики;
– методику навчання розв’язування простих та складених задач у 1-4 класах;
– методику навчання розв’язувати дробові задачі в курсі початкової математики;
– методику розв’язування задач алгебраїчного та геометричного змісту в початковій школі.
вміти:
– аналізувати задачі: ставити повні і лаконічні запитання давати зразки зв’язного та послідовного міркування;
– вести пошук розв’язування задач, складати план розв’язування;
– здійснювати короткий запис розв’язування задач та використовувати різні способи;
– складати системи завдань із формування уміння розв’язувати прості та складені задачі окремих видів чи типів;
– складати системи навчальних завдань із підготовки до введення нового матеріалу, ознайомлення з ним та формування математичних вмінь та навичок з опанування: сюжетних математичних задач (простих, складених 3-4-го класів, типових задач);
– проводити фрагмент уроку з використанням різних видів роботи над задачами початкового курсу математики.

Рекомендована література

рекомендована література

Матеріали

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму