Педагогіка сімейного виховання (Дошкільна освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220Нестер М. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214ДШВ-11Нестер М. В.
ДШВ-12Нестер М. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни з «Педагогіки сімейного виховання» для вихователів ДНЗ

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіки сімейного виховання» – засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про місце і роль сім’ї у вихованні молодого покоління, формуванні у майбутніх вихователів знань, вмінь та навичок роботи у дошкільному закладі, соціальних педагогів з батьками через засвоєння нормативних і методичних засад.

Завдання:

Методичні:

 • дати знання про тенденції та закономірності розвитку загальної педагогіки про роль сім’ї у вихованні дітей;
 • розкрити соціальну та виховну значущість ролі вихователя, соціального педагога у роботі школи, сім’ї, громадськості;

Практичні:

 • навчити студентів оперувати педагогічними категоріями і розуміти їх;
 • ознайомити майбутнього вихователя зі змістом і методикою виховання дітей в сім’ї;

Пізнавальні:

 • формувати моральні цінності педагогічної професії та відповідних якостей педагога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • керівні положення про побудову навчально-виховного процесу у дошкільному закладі та суспільства в цілому;
 • основи діяльності, функції та повноваження вихователя;
 • методику підготовки та проведення індивідуальних, колективних, групових форм роботи з батьками.

вміти:

 • твердо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних актуальних проблем;
 • самостійно працювати з педагогічною, довідковою, методичною літературою;
 • розв’язувати виховні педагогічні ситуації;
 • готувати та розробляти презентаційний матеріал;

аналізувати та використовувати передовий педагогічний досвід у процесі підготовки повідомлень, рефератів, доповідей, творчих робіт.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму