Основи медіаграмотності (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Проц М. О.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ШКВ-21Проц М. О.
ШКВ-22Проц М. О.

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни

Основна:

 1. Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / Волощенко О., Козак О. К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 36с.
 2. Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 405 с.
 3. Нова українська школа: дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи: Навчально-методичний посібник для педагог. працівників / О. Антонова. К.: Генеза, 2020. 96 с.
 4. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі: Навчально-методичний посібник / І. П. Старагіна / За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020.  58 с.

 

Допоміжна:

 1. Батьки, діти та медіа: путівник із батьківського посередництва / О.Волошенюк, О. Мокрогуз; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. К. : ЦВП, АУП, 2017. 79 с.
 2. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с.
 3. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2012. – 352 с.
 4. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна та В.В Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2013. – 447 с.
 5. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р.Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.
 6. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) (2016) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ms.detector.media/mediaprosvita /mediaosvita/ kontseptsiya_ vprovadzhennya_mediaosviti_ v_ukraini_nova_ redaktsiya
 2. Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник для вчителя / Бакка Т., Голощапова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкребець О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В. К. : ЦВП, АП, 2017. 197 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf
 3. Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна.К.: Центр вільної преси, 2012. 352 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус