Основи корекційної педагогіка (дефектологія)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
114Гриньо Л. Я.ШКВ-11, ШКВ-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
14ШКВ-11Гриньо Л. Я.
ШКВ-12Гриньо Л. Я.
Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» є ознайомлення студентів із підходами держави та суспільства до організації освіти дітей, які мають порушення психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, особливостями та закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними порушеннями, комплексним  діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами та прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи корекційної педагогіки» є:

  • сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність професйно здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
  • формувати у студентів навички та вміння творчо засвоювати професійні знання на практиці;
  • організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

 знати:

  • особливості розвитку дітей з психофізичними порушеннями, інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;
  • причини порушень психофізичного розвитку, комплексну диференціальну діагностику відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування, форми організації навчально-виховного процессу;
  • психолого-педагогічну характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивної освіти;
  • зміст та форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку.

вміти:

  • здійснювати інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;
  • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
  • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти, формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку, проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

 

 

Матеріали

Завдання до самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму