Основи комп’ютерної техніки

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
128ДШС-11

Опис курсу

Мета: формування бази теоретичних знань та умінь студентів для освоєння обчислювальної, копіювальної та розмножувальної техніки та засобів зв’язку і ефективного використання цих знань на практиці.

Предмет: засоби комп’ютерної, копіювально-розмножувальної техніки та засоби зв’язку.

Завдання: навчити кожного студента працювати з комп’ютерною технікою, сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних засобів комп’ютерної техніки, ознайомити студентів з перспективами розвитку засобів та систем передачі інформації.

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • структуру комп’ютера;
 • призначення та функції основних складових комп’ютера;
 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному кабінеті;
 • будову та принцип роботи додаткових пристроїв.

Студенти повинні вміти:

 • працювати з пристроями обчислювальної техніки;
 • застосовувати засоби зв’язку для обміну інформацією.

Рекомендована література

 

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академвидав», 2002. – 320 с. (Альма-матер)
 2. Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей) : Підручник. – К. : Каравела, 2007. – 240 с.
 3. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник / За ред.. М.Є.Рогози. – К.Академія Української Преси, 2006. – 368 с.
 4. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В.П.Гондюл, А.Г. Дерев’яненко, В.В.Матвєєв, Ю.З.Прохур; За ред. проф. В.П.Гондюла. – К.: Либідь, 2000. – 320 с. – Укр.. і рос. мовами.
 5. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вузів / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач та ін. – [2-е вид.].– К. : Каравела, 2007. – 640 с.
 6. Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі. – К.Каравела, 2006. – 344 с.
 7. ЛитвинІ.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Підручник. – Львів: «Новий Світ -2000», 2004. -304 с.
 8. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с: іл.