Основи комп’ютерної техніки

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Сенич Г. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Сенич Г. Б.

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Основи комп’ютерної техніки” є формування бази теоретичних знань та умінь студентів для освоєння обчислювальної, копіювальної та розмножувальної техніки та засобів зв’язку і ефективного використання цих знань на практиці.

Головне завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити кожного студента з організаційною технікою, сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних засобів організаційної техніки, полягає в розробці і застосуванні методів використовуючи обчислювальну техніку для переводу документообігу із паперової форми у електрону. Сучасні мережні технології дозволяють вирішити цю задачу; ознайомити студентів з перспективами розвитку засобів та систем передачі інформації, документів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • структуру комп’ютера;
 • призначення та функції основних складових комп’ютера;
 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному кабінеті;
 • будову та принцип роботи принтерів, плотерів, сканерів.
 • характеристику модемів та їх призначення;
 • види та призначення ксероксів;
 • як приймати та передавати повідомлення факсом.

Після вивчення предмета студенти повинні вміти:

 • працювати з пристроями обчислювальної техніки, копіювально-розмножувальної та техніки зв’язку.

Рекомендована література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академвидав», 2002. – 320 с. (Альма-матер)
 2. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В.П.Гондюл, А.Г. Дерев’яненко, В.В.Матвєєв, Ю.З.Прохур; За ред. проф. В.П.Гондюла. – К.: Либідь, 2000. – 320 с. – Укр.. і рос. мовами.
 3. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Підручник. – Львів: «Новий Світ -2000», 2004. -304 с.
 4. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Проб. 0-75 навч. пос. для 10-11 кл. серед, пік. В.А.Каймін, О.Г.Щеголев, О.А.Єрохіна, Д.П.Федюшин. – К.: Освіта, 1992. – 288 с.
 5. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с: іл.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму