МУЗЕЙНИЙ ТУРИЗМ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136доцент Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136доцент Караманов О. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності, методи, форми організації туристичної діяльності у просторі музею та навколомузейному просторі, спрямованої на оволодіння студентами системи знань, умінь і навичок, загальнолюдських цінностей.
Міждисциплінарні зв’язки: туризм, краєзнавство, психологія, мистецтво, етика, культурологія, музеологія
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів

Рекомендована література

СПИСОК ЗАГАЛЬНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Базова
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. – Москва, 2001.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Москва – Санкт-Петербург:
Герда, 2000.
3. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім.
В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.
4. Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи. -К.,
6
1994.

5. Герасименко В.Т. Основы туристического бизнеса. – Одесса, 1997.

6. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. – Москва, 1996.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму