Методика телефонного консультування

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220ArrayДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
210ДШС-21

Опис курсу

У сучасному суспільстві людина відчуває величезну кількість стресів в умовах політичної, економічної і духовної кризи. Навіть в оточенні безлічі людей, особа інколи відчуває себе самотньою і переживає емоційні стражданням Міжособистісне спілкування часто настільки поверхневе і короткочасне, що деяким людям стає важко знайти друзів і в скрутні хвилини життя ні з ким поговорити, поділитися своїми проблемами і отримати підтримку. У цій ситуації робота «Телефону Довіри» набуває особливої актуальності, оскільки пропонує тимчасову, але миттєву підтримку будь-кому, хто її потребує. Телефон довіри – це служба, яка надає населенню екстренну психологічну допомогу по телефону. Вона вважається однією з форм психопрофілактичної роботи, соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, що знаходяться в кризових станах.

Мета викладання дисципліни:

 • підготувати фахівців, які володіють методами та прийомами
  телефонного консультування, принципами успішного спілкування;
 • навчити студентів в ході телефонного консультування виявляти
  реальну проблему і скеровувати абонента до її вирішення;
 • розвивати вміння реалізувати теоретичні знання на практиці.
  Головні завдання дисципліни:
 • розкрити основні поняття: «Телефон Довіри», консультування,
  активне слухання, телефонне консультування, «Молодіжний
  телефон довіри»;
 • навчити проектувати різні проблемні життєві ситуації і шляхи
  виходу з них;
 • виробити навички ведення телефонного консультування.
  На кінець вивчення курсу студенти повинні знати:
 • історію та передумову виникнення “Телефону довіри”;
 • основні завдання “Телефону довіри”;
 • основні поняття телефонного консультування;
 • напрями телефонного консультування;
 • принципи успішного спілкування;
 • основні моменти успішного спілкування;
 • суть соціально-психологічного телефонного діалогу;
 • методику ведення телефонного консультування;
 • етику телефонного консультування;
 • етапи телефонного консультування;
 • психологічні особливості різних категорій клієнтів “Телефону Довіри” і класифікації їх звернень;
 • професійний портрет консультанта;
 • основні прийоми роботи консультанта та його функції.

На кінець вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • володіти набутими знаннями;
 • реалізувати теоретичні знання на практиці;
 • розробити модель телефонного консультування;
 • реально оцінити суть проблеми абонента;
 • надати необхідну допомогу клієнту;
 • створити умови для виходу клієнта з кризової ситуації;
 • оцінити ефективність власної роботи та дієвість використаних методів.

Рекомендована література

Основна література

 1. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : Навчальний посібник / А.Й. Капська. ‑ Київ. 2000.
 2. Капська А. Й. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник. – К.,2000.
 3. Ліфарєво Н. В. Психологія особистості / Н. В. Ліфарєво.‑ Київ 2003.
 4. Наказ про створення спеціальної служби «Телефон Довіри» при УДЦССМвід 30.04.99 № 52 // Довіра і надія. ‑ 1999. ‑ № 3. ‑ С. 35.
 5. Радевич-Винницкий Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницкий. – Львів, 2001.
 6. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування / І. М. Цимбалюк. – Київ, 2004.
 7. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція / І.М. Цимбалюк. – Київ, 2005.

 

Додаткова література

 1. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальньых навыков консультирования / М. В. Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. ‑2004. ‑ № 1 (58). – С. 1-11.
 2. Бадалова М.В. Структура и содержание тренинга интеллектуальных навиков консультирования / М. В.Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. ‑ № 3 (60). – С. 16-40.
 3. Борозна Г. В. Особливості підготовки соціальних працівників у структурі соціальної роботи у Франції. / Г. В. Борозна //  Практична  психологія  та  соціальна робота.‑ 2005. ‑ № 9 (78). – С. 9 (78). – С. 69-71.
 4. Винославська О.В. Дистантне  консультування з людських стосунків: досвід, проблеми, перспективи / О. В. Винославська // Практична психологія та соціальна робота.‑ 2001.‑ 1 (28). – С. 34-37.
 5. Гірник А. М. Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали) / А. М. Гірник, І. Н. Шпалерчук. // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №1. – С. 21–25.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму