Методика навчання “Основи здоров’я”

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
28Кірсанова О. В.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
29ШКВ-11Кірсанова О. В.
ШКВ-12Кірсанова О. В.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Методика навчання основ здоров′я» є підготовка майбутніх вчителів початкових класів до організації та проведення занять  шляхом формування у студентів системи відповідних методичних знань, умінь та навичок.

 Завдання вивчення дисципліни:

методичні:

– формувати у студентів методичні знання та уміння підготовки до занять з основ здоров’я у початковій школі;

 • навчити студентів розробляти навчальну документацію, яка необхідна для проведення уроків з основ здоров’я;
 • навчити майбутніх учителів проводити позакласну роботу з учнями.

пізнавальні:

– вивчити програму та навчальні посібники з основ здоров’я та методики викладання дисципліни;

– сформувати чіткі уявлення про характер та зміст роботи вчителя «Основи здоров’я» в початковій школі.

практичні:

 • вміти правильно організувати та проводити уроки з основ здоров’я;
 • творчо підходити до організації та проведення позакласної роботи;
 • уміти здійснювати при навчанні основ здоров’я міжпредметні зв’язки з іншими шкільними дисциплінами;
 • поглиблювати знання студентів з безпеки життєдіяльності;
 • навчити студентів формувати в учнів науковий світогляд;
 • виробити вміння і навички у студентів застосовувати сучасні технічні засоби на уроках у початковій школі при навчанні основ здоров’я;
 • оволодіти методами і формами навчання як базові для пошуку нестандартних, інноваційних технологій в навчальному процесі.

Зазначені завдання відображають вимоги кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста за відповідним напрямом. Знання, набуті в процесі опанування навчального матеріалу курсу, сприятимуть розвитку умінь і навичок студентів акцентувати увагу на розумінні учнями початкових класів того, що безпека людини залежить від її особистих дій, фізичних і психологічних можливостей, досвіду, знань, умінь. Ці знання є обов’язковими елементами  якісної освіти кожного фахівця.

Рекомендована література

Базова

 1. Валеологія: Навчальний посібник : в 2 ч. / Бобрицька В.І., Гриньова М.В. [та ін.] – Полтава : Скайтек, 2000. – 306 с.
 2. Здоров’я та безпека життєдіяльності учнів (Посібник для вчителів “Основ безпеки життєдіяльності” та класних керівників) / за ред. В І. Шахненка. – Харків : Харківський обласний центр здоров’я, 2002. – С. 59 – 61.
 3. Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності: Навчальна програма. – К. : Освіта України, 2006. – 16 с.

Допоміжна

 1. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття : навч. пос./ за ред. С.П. Величка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – 140 с.
 2. Котик М.А. Психология и безопасность / М.А. Котик. – Таллин : Валгус, 1981. – 408 с.
 3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі І.М. Миценко. – Кіровоград, 1998 .– 292 с.
 4. Хижняк М.І. Здоров’я людини та екологія / Хижняк М.І., Нагорна А.М. – К. : Здоров’я, 1995. – 232 с.
 5. Ярошевський М.М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності : навч. пос. / Ярошевський М.М., Ярошевська В.М., Диновський Д.М. – 2-е видання, доповн. і доопр. – К. Професіонал, 2004. – 256 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. https://sites.google.com/site/technologycabinet/
 2. http://www.nbuv.gov.ua/
 3. http://www.ukma.kiev.ua/
 4. http://www.zippo.net.ua
 5. http://www.uazakon.com

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму