Методика музичного виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Каспрук І. М.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Каспрук І. М.
ДШВ-22Каспрук І. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання музичного виховання дітей в дошкільних навчальних закладах.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, естетика, фізіологія, образотворче мистецтво, ритміка та основи хореографії.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Зміст та форми організації музично-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі.
 2. Види музичної діяльності дітей дошкільного віку.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» є :

 • всебічна підготовка фахівців до роботи в дошкільних навчальних закладах через прилучення їх до світу  музичного мистецтва;
 • розвиток здатності відчувати і розуміти музику;
 • творчо застосовувати одержані знання і вміння, свій музичний досвід у повсякденному вихованні дітей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика музичного виховання» є:

 • формування у студентів відповідного теоретичного рівня розуміння значення музики у системі всебічного розвитку дітей та методів роботи з музичного виховання дошкільників;
 • сприяння виробленню у студентів умінь і навичок у застосуванні теоретичних знань на практиці, організації та керівництві музичної діяльності дітей;
 • розвиток творчих музично-пізнавальних здібностей студентів, формування їх світогляду, морально-естетичного ставлення до життя.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

    Знати:

 • організацію та планування музично-виховної роботи в днз та роль вихователя в цьому;
 • вікові можливості музичного розвитку дітей дошкільного віку,;
 • методи і прийоми навчання дітей співу, музично-ритмічних рухів, гри на музичних інструментах, слухання музики;
 • методи залучення батьків до співпраці з питань музичного розвитку дітей;
 • відповідний обсяг необхідного музичного матеріалу для різних вікових груп днз (пісні, танці, ігри, хороводи, музично-дидактичні ігри).

  Вміти:

 • зацікавити дітей музикою, виявляти і розвивати музично-творчі здібності дітей;
 • залучати дошкільників до різних видів музичної діяльності і вміти керувати нею;
 • організовувати та проводити свята і розваги для дітей різних вікових груп;
 • формувати у дошкільників художньо-естетичний смак;
 • виразно співати, ритмічно рухатись під музику;
 • використовувати науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних педагогів з питань музично-естетичного виховання дітей

Рекомендована література

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА метод.муз. вих.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму