Логопедія, основи корекційної педагогіки

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Гриньо Л. Я.ДШВ-22, ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Гриньо Л. Я.
ДШВ-22Гриньо Л. Я.

Рекомендована література

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. – Київ, 2010.

2. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.

3. Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки: Навчальний посібник. — Кам’янець-Подільський, 2010. 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму