Комп’ютерна графіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320Сенич Г. Б.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ШКМ-21Сенич Г. Б.

Опис курсу

Мета: набуття студентами умінь та навичок роботи в програмі растрової графіки GIMP.

Предмет вивчення навчальної дисципліни графічні об’єкти .

Завдання: формування умінь та навичок редагування та створення складних растрових комп’ютерних графічних зображень з допомогою програм для роботи з графічними об’єктами.

Після вивчення курсу “Комп’ютерна графіка” студенти повинні знати:

  • класифікацію та базові функції провідних графічних програмних пакетів;
  • базові технологій растрової комп’ютерної графіки та фотодизайну.

Студенти повинні вміти:

  • використовувати базовий інструментарій та функціональні можливості растрового графічного редактору GIMP для створення та редагування зображень;
  • створювати засобами GIMP складні багатошарові растрові зображення та їх композиції;
  • застосовувати GIMP як інструментарій для створення типових графічних елементів дизайну (фонових зображень, ілюстрацій тощо).

Рекомендована література

  1. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник / О. О. Власій, О. М. Дудка. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 72 с.
  2. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и редактирования растровой графики): Учебное пособие. – М.: 2008. – 80 с.
  3. Кащеєв Л. Б. Інформатика. Основи комп’ютерної графіки: Навчальний посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011. – 160 с.
  4. Пасічна Л. І. Сто вправ до курсу “Основи комп’ютерної графіки” : практикум / Л. І. Пасічна, М. О. Пасічний ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 44 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму