Іноземна мова ДШС-21 (рівень А2)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-21Гуляйгородська  О. М.
240ДШС-21Гуляйгородська  О. М.

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. Cambridge University Press, 2013. 199 p.
2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. Львів: ПАІС, 2007. 272 с.

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА:

1. Evans, Virginia Round Up 3. English Grammar Practice. Pearson Education Limited, 2003.
2. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. Cambridge University Press, 1999.
3. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003.
4. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. Львів: ПАІС, 2010.
5. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
6. Falk, Randee. Spotlight on the USA. Oxford University Press, 1993.
7. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. Oxford University Press, 1993.
8. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. Pearson Education Limited, 2003.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ:
1. www.cambridge.org
2. www.longman.com
3. www.oup.com/elt
4. http://www.britishcouncil.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус