Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Кірсанова О. В.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Кірсанова О. В.
ШКВ-12Кірсанова О. В.

Опис курсу

Мета курсу: підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у своїй професійній діяльності, формування теоретико-методичної бази знань з раціонального застосування ІКТ та практичних навичок їх використання в навчально-виховному процесі початкової школи, розвивати мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу.

Завдання курсу:

Теоретичні – озброїти майбутніх учителів початкових класів знаннями про місце ІКТ в початковій освіті, принципи побудови уроку з комп’ютерною підтримкою; медичні, гігієнічні та психологічні особливості використання комп’ютерної техніки в початковій школі; проектування та створення програмного забезпечення навчального призначення; основи складання програмного забезпечення контрольно-оцінювального характеру (електронні тести, кросворди, вікторини) та вимоги до нього; уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет; пошук та відбір потрібної інформації.

Практичні – формувати вміння використовувати програмне забезпечення для підготовки та проведення уроку, виховних заходів у початковій школі; навички опрацювання інформації будь-якого формату; навички відбору та створення прикладного програмного забезпечення навчального характеру; вміння складати електронні тести успішності, оформлення засобами ІКТ документації класного керівника; навички створення електронних дидактичних засобів за допомогою гіпертекстових та мультимедійних технологій; здійснення пошуку та відбору інформації в глобальній мережі Інтернет; вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі.

Перелік знань та умінь студентів.

 Студенти повинні знати:

– основні тенденції інформатизації освіти;

– вимоги до вчителя початкових класів в інформаційному суспільстві;

– правила та норми роботи молодшого школяра з комп’ютерною технікою;

– основні способи використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності;

– вимоги до створення та застосування ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи.

 Студенти повинні вміти:

– ефективно працювати з основними програмними пакетами Windows 2007: Word, Power Point, Excel, Access, Movie Maker;

–  раціонально використовувати комп’ютерну техніку та мережу Інтернет;

– добирати та створювати програмні дидактичні засоби для молодших школярів;

– раціонально застосовувати ІКТ під час підготовки та проведення уроків та інших форм організації навчально-виховного процесу.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму