Основи валеології

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18Гриньо Л. Я.ШКВ-11, ШКВ-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Гриньо Л. Я.
ШКВ-12Гриньо Л. Я.
Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – розкрити закономірності становлення і зміцнення здоров’я людини; сформувати вміння оцінювати стан здоров’я свого та інших, визначати чинники, що його формують; надати знання про здоровий спосіб життя та індивідуальні аспекти організації здорової життєдіяльності; сформувати ціннісно-орієнтовні настанови на збереження здоров’я і здоровий спосіб життя як невід’ємного складники життєвих цінностей і загальнокультурного світогляду студентів.

Завдання курсу:

  • Визначати мету та основні завдання валеології як освітнього курсу;
  • Обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і навичок збереження і зміцнення здоров’я;
  • Визначати основні чинники формування здорового способу життя;
  • Обирати доцільні для індивіда форми і методи формування фізичного, психічного і духовного здоров’я;
  • Розробляти й впроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння, зараження СНІД, розраховані на різні цільові аудиторії (школярів, батьків, груп ризику);

У процесі вивчення курсу студенти засвоять теоретичні основи науки про здоров’я, оволодіють комплексом оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Завдання до самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму