Відділення початкової освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

відділення початкової освіти

 

Графік

проведення контрольних замірів знань студентів

ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Дисципліна, з якої проводиться замір знань

(викладач, який здійснював

підсумковий контроль)

Група К-сть студ Ауд.  

Час проведення

 

Дата

Практикум усного та писемного  мовлення

(іноземна мова)

(Захарків М.І.)

ШКВ – 11 23 36  

 

15. 10

 

 

04. 05. 2018 р.

(п’ятниця)

Основи початкового курсу

природознавства

(Подановська Г.В.)

ШКВ – 12 19 36  

15. 10

 

02. 05. 2018

(середа)

Методика навчання математики

(Сірант Н.П.)

ШКВ – 21 19 36  

15. 10

 

25. 04. 2018

(середа)

Сучасна українська мова з практикумом

(Цигилик-Копцюх О.О.)

ШКВ – 22 19 36  

15. 10

 

26. 04. 2018

(четвер)

Психологія

(загальна, вікова, педагогічна)

(Колобич О.П.)

ШКВ – 23 20 36  

08. 30

 

27. 04. 2018

(п’ятниця)

Історія України

(Івах О.С.)

ДШС – 11 16 36 15. 10 03. 05. 2018

(четвер)

Психолого-педагогічні засади

міжособистісного спілкування

(Михайлишин Р.Р.)

ДШС – 21 19 36  

 

13. 30

 

 

26. 04. 2018

(четвер)

Діловодство

(Соболевська О.Б.)

ШКД – 11 6 36 09.00 02. 05. 2108

(середа)

Стилістика ділового мовлення і

редагування службових документів

(Данилюк М.М.)

ШКД – 31 10 36  

10. 10

 

23. 04. 2018

(понеділок)

 

Зав. відділення                                 А.М. Шукалович

Графік проведення КЗЗ ІІ сем 2017-18 н.р.

 

ГРАФІК ВІДПРАЦЮВАНЬ за період з 09.02.2018 р. по 23.02.2018 р.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка

на ІІ семестр 2017/2018 н.р. відділення початкової освіти

 

відпрацювання початкова освіта

відпрацювання соціальна та діловодство

відпрацювання шкд

 

 

                                                                                    Оголошення

  У Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка на початку ІІ семестру 2017/2018 н.р. є в наявності 4 вакантних місць державного замовлення, а саме на спеціальності:

 

013 «Початкова освіта» І курс

  • 3 вакантних місць

 

                 231 «Соціальна робота» І курс

  • 1 вакантне місце

 

 

                                                                    

«Затверджую»

                                                                           заступник директора

                                                                           з навчально-виховної роботи

                                                                           ________________ О.І. Сулим

                                                                  «29»     січня    2018 р.

 

РОЗКЛАД  

ліквідації академзаборгованості за талоном «№2»

за І-й семестр 2017 – 2018 н.р.

для студентів відділення початкової освіти

Заліки

№ з/п ПІБ студента Група Назва предмета Дата перездачі

 

Година

кабінет

ПІБ викладача
1 Мищишин  В.М. ШКВ-23 Народознавство з методикою навчання

 

29.01.18 09.00

к.57

Кірсанова О.В.
2 Сало М.А. ШКВ-23 Народознавство з методикою

навчання

29.01.18 09.30

к.57

Кірсанова О.В.
3 Смага І.В. ШКВ-21 Народознавство з методикою

навчання

 

29.01.18 10.00

к.57

Кірсанова О.В.
4 Бук С.А. ШКВ-21 Народознавство з методикою

навчання

30.01.18 10.00

к.57

Кірсанова О.В.
5 Слідзьона Д.І. ШКВ-21 Народознавство з методикою

навчання

30.01.18 10.30

к.57

Кірсанова О.В.
6 Козлович А.В. ШКВ-21 Образотворче мистецтво з методикою

навчання

30.01.18 11.00

к.57

Кірсанова О.В.
7 Заяць К.І. ШКВ-21 БЖД 31.01.18 10.00

к.57

Кірсанова О.В.

 

 

 

Зав. відділення                                                                   Шукалович А.М.

 

 

                                                                                             

                                                                                              «Затверджую»

                                                                           заступник директора

                                                                           з навчально-виховної роботи

                                                                           ________________ О.І. Сулим

                                                                  «29»     січня    2018 р.

 

РОЗКЛАД  

ліквідації академзаборгованості за талоном «№2»

за І-й семестр 2017 – 2018 н.р.

для студентів відділення початкової освіти

Іспити   

№ з/п ПІБ студента Група Назва предмета Дата перезда-чі

 

Годи-на

кабі-нет

ПІБ викладача
1 Стефанишин Н.І. ШКВ-23 Методика навчання української мови 30.01.18 09.00 к.43 Подановська Г.В.
2 Мищишин В.М. ШКВ-23 Методика навчання української мови 30.01.18 09.30 к.43 Подановська Г.В.
3 Сало М.А. ШКВ-23 Методика навчання української мови 30.01.18 10.00 к.43 Подановська Г.В.
4 Буркало О.М. ШКВ-21 Методика навчання математики 31.01.18 10.00 к.37 Сірант Н.П.
5 Гриць К.І. ШКВ-21 Методика навчання математики 31.01.18 10.30 к.37 Сірант Н.П.
6 Корнієнко А.М. ШКВ-21 Методика навчання математики 31.01.18 11.00 к.37 Сірант Н.П.
7 Крисько Х.Р. ШКВ-23 Методика навчання української мови 31.01.18 10.00 к.43 Подановська Г.В.
9 Заваринська Р.М. ДШС-21 ППЗ міжособистісного спілкування 31.01.18 10.00 к.58 Михайлишин Р.Р.
11 Канцір К.І. ШКВ-22 Сучасна українська мова 31.01.18 10.00 к.41 Цигилик-Копцюх О.О.
12 Демко Х.В. ШКВ-22 Сучасна українська мова 31.01.18 10.30 к.41 Цигилик-Копцюх О.О.
13 Бурда М.А. ШКВ-22 Сучасна українська мова 30.01.18 10.00 к.41 Цигилик-Копцюх О.О.
14 Бояновська Л.М. ШКВ-22 Сучасна українська мова 30.01.18 10.30 к.41 Цигилик-Копцюх О.О.
15 Гриць К.І. ШКВ-21 Методика навчання української мови 31.01.18 10. 30

к. 43

Подановська Г.В.
16 Козлович А.В. ШКВ-21 Методика навчання української мови 31.01.18 11. 00

к. 43

Подановська Г.В.
17 Бояновська Л.М. ШКВ-22 Методика навчання української мови 31.01.18 11. 30

к. 43

Подановська Г.В.
18 Канцір К.І. ШКВ-22 Методика навчання української мови 01.02. 18 10. 00

к. 43

Подановська Г.В.
19. Шандра Х.М. ШКВ-22 Методика навчання української мови 01.02. 18 10. 30

к. 43

Подановська Г.В.
20. Бук С.А. ШКВ-21 Методика навчання української мови 01.02. 18 11. 00

к. 43

Подановська Г.В.
21 Бук С.А. ШКВ-21 Педагогіка 01.02. 18 11. 30

к. 43

Подановська Г.В.
22 Гнатишин М.Б. ШКВ-21 Педагогіка 02.02. 18 10. 00

к. 43

Подановська Г.В.
23 Слідзьона Д.І. ШКВ-21 Педагогіка 02.02. 18 10. 30

к. 41

Подановська Г.В.
24 Заяць К.І. ШКВ – 21 Сучасна українська мова з практикумом 30.01.18 11.00

к. 41

Цигилик-Копцюх О.О.
25 Козлович А.В. ШКВ-21 Сучасна українська мова з практикумом 31.01.18 11. 00

к. 41

Цигилик-Копцюх О.О.
26 Смага У.В. ШКВ-21 Сучасна українська мова з практикумом 01.02.18 10. 00

к. 41

Цигилик-Копцюх О.О.
27 Демко Х.В. ШКВ-22 Методика навчання математики 01.02. 18 10. 00

к. 37

Сірант Н.П.
28 Карбовська М.Ю. ШКВ-22 Методика навчання математики 01.02. 18 10. 30

к. 37

Сірант Н.П.
29. Мацкевич М.В. ШКВ-22 Методика навчання математики 01.02. 18 11. 00

к. 37

Сірант Н.П.
30. Паньків М.І. ШКВ-22 Методика навчання математики 30.01.18 10. 00

к. 37

Сірант Н.П.
31. Лаб’як Н.А. ШКВ – 23 Методика навчання математики 30.01.18 10. 30

к. 37

Сірант Н.П.
32. Мищишин В.М. ШКВ – 23 Методика навчання математики 30.01.18 11. 00

к. 37

Сірант Н.П.

 

Зав. відділення                                                                   Шукалович А.М.

 

 

 

       

 

                                                                                             

Розклад заліків діловодство, соціальна робота

Розклад іспитів діловодство, соціальна робота

Розклад заліків початкова освіта

Розклад іспитів початкова освіта