Відділення дошкільної освіти

 

ГРАФІК ВІДПРАЦЮВАНЬ за період з 09.02.2018 р. по 23.02.2018 р.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка

на ІІ семестр 2017/2018 н.р.Відділення дошкільної освіти: відпрацювання дошкільна освіта

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

_______________ О.І.Сулим

«___» _____________ 2018р.

Графік ліквідації академзаборгованості

за талоном № 2

на відділенні дошкільної освіти

Педагогічного коледжу

(денна форма навчання)

 

Прізвище, ініціали

студента

група дисципліна викладач дата год.

ауд.

Заліки
Лятошинська Д.Р. ДШВ-21 Основи екології Подановська Г.В. 30.01.18р. 11.00

ауд.43

Льода І.М. ДШВ-21 Основи екології Подановська Г.В. 30.01.18р. 11.30

ауд.43

Іспити
Зіблікевич  А.Б. ДШВ-12 Історія України Шукалович А.М. 31.01.18р. 10.30

ауд.49

Кузьма С.І. ДШВ-12 Історія України Шукалович А.М. 31.01.18 11.00

ауд.49

Пилипчук Л.Л. ДШВ-12 Історія України Шукалович А.М. 31.01.18 11.30

ауд.49

 

Завідувач відділення                              Л.В.Кос

 

 

Розклад заліків дошкільна освіта

Розклад іспитів дошкільна освіта