Порадники академічних груп

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

Голова студради Коледжу : Ольга Паславська

Голова профбюро студентів Коледжу: Боднар Любов

 

Керівники академічних груп 2018/2019 н. р.

Відділення початкової освіти 

Завідувач: Шукалович Анна Миколаївна  роб.тел. 239-40-13

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Група Телефон,

електронна адреса

Цигилик-Копцюх

Оксана Олегівна

ШКВ 21

 

239- 42-75

oksana.tsygylyk@gmail.com

Биць Неля Миколаївна ШКВ-22 239-40-13

chinelly77@gmail.com

Гриньо Людмила Миколаївна ШКВ -12 239-40-13

grinyo@ukr.net

Галата Діана Романівна ШКВ-11 239-40-13

dhalata@ukr.net

Соболевська Оксана Богданівна ШКД-11,21,

ДШС-11

239-40-13

oksana.sobolevska@lnu.edu.ua

 

Івах Оксана

Стефанівна

ДШС-21

 

239-40-13

oksana.ivakh@lnu.edu.ua

 

Відділення дошкільної освіти

Завідувач: Кос Леся Володимирівна  роб. тел.237-09-53

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Група Телефон,

електронна адреса

Деміхова Світлана Василівна ДШВ-22

 

239- 42-75

svitlanademikhova@gmail.com

 Каспрук Ірина Миколаївна ДШВ-21

 

239-40-13

iryna.kaspruk@lnu.edu.ua

 

Нежура Тетяна

Володимирівна

ДШВ-11 239- 42-75

tetyana.nezhura@lnu.edu.ua

Колобич Оксана

Петрівна

ДШВ-12 239- 42-75

oksana.kolobych@lnu.edu.ua