Старости і порадники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

В.о. голови студради : Папроцька Леся

Голова профбюро: Анастасія Покиданець

 

Керівники академічних груп 2017/2018 н. р.

Відділення початкової освіти та соціальної роботи

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Група Телефон,

електронна адреса

Цигилик-Копцюх

Оксана Олегівна

ШКВ 11

 

239- 42-75

oksana.tsygylyk@gmail.com

Подановська Галина

Володимирівна

ШКВ-12 239-40-13

halyna.podanovska@lnu.edu.ua,

Кірсанова Олена

Вікторівна

ШКВ-21

 

239- 42-75

olena.kirsanova@lnu.edu.ua

Гриньо Людмила Ярославівна ШКВ-22 239-40-13

grinyo@ukr.net

Захарків Мирослава

Ігорівна

ШКВ-23

 

239-40-13

myroslava.zakharkiv@lnu.edu.ua

Соболевська Оксана Богданівна ШКД-11,31 239-40-13

oksana.sobolevska@lnu.edu.ua

 

Івах Оксана

Стефанівна

ДШС-11

 

239-40-13

oksana.ivakh@lnu.edu.ua

 

Верхоляк Марія Романівна ДШС-21 239-40-13

mariya.verkholyak@lnu.edu.ua

 

Відділення дошкільної освіти

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Група Телефон,

електронна адреса

Табака Ольга

Миронівна

ДШВ-11

 

239- 42-75

olha.tabaka@lnu.edu.ua

 

 Каспрук Ірина Миколаївна ДШВ-22

 

239-40-13

iryna.kaspruk@lnu.edu.ua

 

Нежура Тетяна

Володимирівна

ДШВ-21 239- 42-75

tetyana.nezhura@lnu.edu.ua

Колобич Оксана

Петрівна

ДШВ-22 239- 42-75

oksana.kolobych@lnu.edu.ua