Профспілкова студентська організація

Первинна профспілкова організація студентів ЛНУ ім. Івана Франка – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент Університету денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.

1957 року була створена перша профспілкова організація студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Члени профспілки мають право:
– на представництво та захист профспілкою їх прав та інтересів;
– на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
– обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;
– на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок, на підставі рішення первинної профспілкової організації тощо.

Члени профспілки зобов’язані:
– визнавати та виконувати Положення про Профспілки;
– регулярно сплачувати членські внески;
– особисто брати участь у діяльності профспілкових організацій;
– виконувати рішення профспілкових органів;

Профбюро

Профбюро коледжу

Голова: Анастасія Покиданець

Заступник: Світлана Свирид

Діяльність:

Інформаційна – старостати;

Культурно-розважальна – міс коледжу, вечірки першокурсника, День вчителя;

Гуртожиток – приймаємо участь в поселенні (голова профбюро студентів входить до складу комісії з поселення в гуртожиток), контроль за умовами проживання в гуртожитку;

Соціальна – матеріальні допомоги, подарунки студентам з дітьми, реєстр соціально незахищених;

Благодійні акції – Миколая,” Cерце до серця”.

Стипендії

Розмір мінімальної академічної ординарної (звичайної) для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” становить 980 гривень на місяць.

 

Середній бал успішності Розмір стипендії
4.00-4.99 980 гривень
5.00 1250 гривень

Соціальна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії та наявності документів, які підтверджують право на отримання соціальної стипендії.

Середній бал успішності Розмір соціальної стипендії
3.00-3.99 В залежності від пільги/соціальної категорії

 

% Пільга/соціальна категорія
890 Студенти з малозабезпечених сімей
890 Студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III груп

Додаткова соціальна стипендія призначається в разі отримання академічної стипендії та наявності документів, які підтверджують право на отримання додаткової соціальної стипендії.

Середній бал успішності Розмір соціальної стипендії
4.00-4.99 В залежності від пільги/соціальної категорії
5 В залежності від пільги/соціальної категорії

 

% Пільга/соціальна категорія
9 Студенти з малозабезпечених сімей
9 Студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III груп
50 Студенти, які є інвалідами по зору і слуху