Методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали:

Банковський К.Й. Різноманітність форм роботи з фізичного виховання для студентів педагогічних спеціальностей. Методична розробка/ К.Й.Банковський. – Львів, 2018. – 23с.

 Лозинська С.В. Гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник. / С.В.Лозинська. – Львів: 2018. – 50с.

 Михайлишин Р.Р. Дискусійний метод як форма співпраці викладача та  студента. Методична розробка/ Р.Р.Михайлишин. –  Львів. –  Малий видавничий центр, 2018. – 33с.

 Цигилик О.О.  Львів крізь призму імен. Літературні портрети: книга-проект про видатних людей. Ч. І  /О.О.Цигилик. – Львів: ЗУКЦ, 2018. – 198с.

Банковський К.Й.  Загартування як основа здоров’я сучасної молоді. Методична розробка/                        К. Й.Банковський. – Львів, 2017. – 23с.

 Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів Педагогічного коледжу. (Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Спеціальність: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) / Укладач О. І. Сидорович, О. М. Цимбала. – Львів, 2017. – 30 с.

Сенич Г.Б. Практикум з економічної теорії для студентів неекономічних спеціальностей / Г.Б.Сенич. – Львів:2017. – 102с.

Захарків М.І. Навчальний посібник з курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням». Розділ «Освіта»/ М.І.Захарків – Львів, 2017.–44с.

Корнят В.С.  Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів: формування діагностичних умінь: монографія / В.С.Корнят: за ред.. С.О.Сисоєвої. – Львів: Растр-7, 2017. – 228с.

Сірант Н.П. Робота вчителя початкової школи у малокомплектних класах: навчально- методичний посібник. – Львів, 2016. – 72с.

Субашкевич І.Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій. [ практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів: Растр-7, 2016. – 60с.

Цигилик Оксана. «Франкова світлиця»: презентація кабінету української мови. – Львів, КП «Плітурник», 2016. – 42с.

Оксана Цигилик. Українська мова професійного спрямування з практикумом: навч.метод. посібник/ Оксана Цигилик. – Львів: 2016. – 124с.

 Каспрук І. Любій малечі. Співаник для дітей – Львів: «Растр –7», 2016. – 24с.

Шарко Н.М. Пошуково-дослідницька діяльність дітей у навчально-виховному процесі ДНЗ: методична розробка щодо вивчення курсу» Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою [ для підготовки фахівців (ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності «Дошкільна освіта]. Методична розробка. – Львів:Малий видавничий центр, 2016.–65с.

Табака О.М. Золотий горішок. – Львів, 2016. – 36с.

Михайлишин Р.Р. Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей [методичні рекомендації] [Р.Михайлишин]/ – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. –            50 с.