Ярмола Галина Петрівна

Посада: , викладач Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: halyna.yarmola@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Кандидат фізико-математичних наук; спеціаліст вищої категорії; магістр з прикладної математики; викладач нових інформаційних технологій.

Наукові зацікавлення: методи розв’язування нелінійних операторних рівнянь.

Курси

Публікації

 1. Iakymchuk R. Combined Newton-Kurchatov method for solving nonlinear operator equations / R. Iakymchuk, S.Shakhno, H. Yarmola // PAMM – Proc. Appl. Math. Mech. – 2016. – 16 (1). – P. 719-720. / DOI: 10.1002/pamm.201610348.
 2. Shakhno S.M. Analysis of the convergence of a combined method for the solution of nonlinear equations / S.M. Shakhno, I.V.Mel’nyk, H.P.Yarmola // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – 201, No. 1. – P.32-43.
 3. Shakhno S.M. On the two-step method for solving nonlinear equations with nondifferentiable operator / S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // PAMM – Proc. Appl. Math. Mech. – 2012. – V. 12. – P. 617 – 618. – doi 10.1002/pamm.201210297.
 4. Shakhno S.M. Two-step combined method for solving nonlinear operator equations / S.M. Shakhno, H.P.Yarmola // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2014. – № 2 (116). – С. 130-140.
 5. Shakhno S. Two-step method for solving nonlinear equations with nondifferentiable operator / S. Shakhno, H. Yarmola // Журн. обчислювальної і прикладної математики. – 2012. – № 3(109). – С.105–115.
 6. Shakhno S.M. Convergence conditions of the two-parametric secant type method for solving nonlinear equations taking into account errors / S.M. Shakhno, H.P.Yarmola // Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics (Таврический Вестник Информатики и Математики). – 2013. – Vol. 2. – P. 137-145.
 7. Yarmola H.P. Difference methods for solving inverse eigenvalue problem / H.P. Yarmola // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2015. – №2 (119). – P. 101-106.
 8. Шахно C.М. Про двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Мат. Студії. – 2014. – Т. 42, № 1. – C.84–88.
 9. Шахно С.М. Аналіз збіжності двоточкового методу для розв’язування нелінійних рівнянь з недиференційовним оператором / С.М. Шахно, І.В. Мельник, Г.П. Ярмола // Матем. методи та фіз.-мат. поля. – 2013. – Т. 56, № 1. – С. 31-39.
 10. Шахно С.М. Двокроковий метод типу хорд з апроксимацією оберненого оператора / С.М. Шахно, Г.П.Ярмола // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Т 5, № 1. – С. 150-155.
 11. Шахно С.М. Двоточковий метод для розв’язування нелінійних рівнянь з недиференційовним оператором / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Математичні студії. – 2011. – Т. 36, №2. – С. 213–220.
 12. Шахно С.М. Застосування двопараметричних різницевих методів для розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – 2011. – № 17. – С. 37–46.
 13. Шахно С.М. Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах / С. Шахно, Д. Убізський, Г. Ярмола // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. інформ. – 2013. – Вип.19. – С. 39-46.
 14. Шахно С.М. Ітераційно-різницеві методи у нестаціонарних задачах теплопровідності / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Математ. і комп’ютерне моделювання: збірник наукових праць. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010. – Вип. 3. – С. 214–226.
 15. Шахно С.М. Комбінований метод Ньютона-Потра для розв’язування нелінійних операторних рівнянь / С.М. Шахно, А.-В.І. Баб’як, Г.П. Ярмола // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2015. – № 3 (120). – С. 170-178.
 16. Шахно С.М. Оцінка похибки при розв’язуванні нелінійних рівнянь двопараметричним методом типу хорд / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Матем. вісник НТШ. – 2012. – Т. 9. – C. 375–386.
 17. Шахно С.М. Про збіжність методу Ньютона-Курчатова за класичних умов Ліпшиця / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2016. – №1 (121). – С. 89-97.
 18. Шахно С.М. Двопараметричні методи типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь / С.М. Шахно, С.І. Граб, Г.П. Ярмола // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – 2009. – Вип. 15. – С. 117–127.

Біографія

Протягом 2004-2009 рр.  навчалася  у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті прикладної математики та інформатики і здобула кваліфікацію магістр з прикладної математики, викладач інформатики.

Протягом 2009-2012 рр.  навчалася  в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Параметричні ітераційні методи типу хорд для розв’язування нелінійних операторних рівнянь” і здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, спеціальність 01.01.07 – “обчислювальна математика”.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!