Сулим Ольга Іванівна

Посада: заступник директора педагогічного коледжу , викладач Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-40-17

Електронна пошта: olha.sulym@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Викладач французької мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Освіта: вища

Предмети: практичний курс французької мови, країнознавство

Посібники: Сулим О. І., Кость Г. М. Французька мова. Посібник для самостійної роботи і дистанційної форми навчання (з аудіозаписом). – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – 164 с.

Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова.Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 -12066 від 29.07.2013)

Участь у конференціях:

  1. Міжнародна конференція. Відень. Університет Зигмунда Фройда. Тема: EastEuropean versus West European Mentalities: Can We Hope Understand Another?(19.03.2009-22.03.2009)
  2. ІУ Міжнародний науково-практичний форум «Народознавчі технології охорони і збереження здоров’я дітей та молоді» (м. Івано-Франківськ, 07-10 жовтня 2010 р.)
  3. Сулим О.І.  Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.

Стажування:

Польща. Вроцлав. Інститут романської філології Вроцлавського університету (7-10 листопада 2011 р.).

Публікації

  1. Сулим О. І. Самостійна робота, як один із основних етапів вивчення іноземної мови/ О.І.Сулим // Studia methodologica. Тернопіль. Вип. 14. 2004. – С. 191-194.
  2. Сулим О. І. Вплив особистості вчителя на навчальний процес учнів початкової школи / О. І. Сулим // Вісник Прикарпатського університету. Випуск ХХХУ. Серія: Педагогіка. 2010. – С. 173-178.
  3. Сулим О. І. Застосування дистанційного навчання, як інноваційної форми педагогічної підготовки / О. І. Сулим // Вісник Черкаського педуніверситету. Серія «Педнауки». № 24 (237). 2012. – С. 118-121. Застосування-дистанційного-навчання
  4. Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим //Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86 методологічні засади

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!