Соболевська Оксана Богданівна

Наукові інтереси

Викладач української мови за професійним спрямуванням.

Спеціаліст вищої  категорії.

Наукові зацікавлення: культура спілкування та мовленнєвий етикет у професійній діяльності педагога

Курси

Публікації

Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.

Соболевська О.Б., Байцар М.  Популяризація української мови серед молоді // Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: тези доповідей  науково-практичної конференції. – Львів. – 2019.

Соболевська О.Б., Худяк І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей студентської мовної конференції. – Львів. – 2019.

 

 

Біографія

Методичні матеріали

Усне професійне мовлення

Навчальні курси:

-“Основи красномовства”;

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програм основи красномовства

Практичні завдання та вправи;

Самостійна робота з курсу;

Семестровий план

-“Українська мова за професійним спрямуванням” (спеціальність “Соціальна робота”).

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма

Методичні рекомендації до проведення іспиту

Семестровий план

– “Кадрове діловодство”(спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

 робоча програма кадрове діловодство

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 – “Діловодство” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

Робоча програма діловодство (2)\

Методичні рекомендації до проведення іспиту

Семестровий план (ШКД)

-“Практикум роботи з комп’ютерного діловодства” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

Робоча програма практикум з комп’ютерного діловодства (1)

Семестровий план

-“Вступ до спеціальності” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!