Сірант Неля Петрівна

Посада: завідувач Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичних дисциплін, завідувач навчально-виробничої практики

Телефон (робочий): (032) 239 - 40 - 13

Електронна пошта: nelya.sirant@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 

Магістр педагогіки і початкового навчання, спеціаліст вищої категорії.

Коло науково-педагогічних інтересів – розвиток особистості школяра в процесі інтерактивного навчання.

Наукові зацікавлення: мовленнєва компетентність педагога, словесні джерела етнопедагогіки, методичний аспект організації навчання, історія та сьогодення Педагогічного коледжу.

Всеукраїнськi_конференцii,_семiнари

Мiжнароднi_конференцii

Курси

Публікації

Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики. / Н.Сірант. – Інноваційні технології у практичному навчанні. – Броди. – 2016. – С 57-62.

Сірант Н. У вдячній пам’яті жива. / Н.Сірант // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С.58-59.

Сірант Н.П. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства./Н.Сірант.// Відкритий урок:. – 2014 .- № 1 – 77.- С.54

Сірант Н.П. Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів [Текст] / Н.П.Сірант, О.В Яценко // «Актуальні питання сучасної педагогіки» (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика” 2015 . – С. 72-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/13dec2015/25.pdf

Сірант Н. Майбутній учитель початкових класів у малокомплектній школі. / Н.Сірант // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріал міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2013р.) / [укл.О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк] – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 77-79.

Сірант Н. П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. П. Сірант // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Чернігів, 13-14 листопада 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.24-27 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/12nov2015/05.pdf

Сірант Н. Виховання дітей у молодій сім’ї. / Н.Сірант // Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 2012. – № 13. – С. 350 – 353.

Сірант Н.П. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку під час розв’язування задач з математики. / Н.П.Сірант// інтернет-конференція – http://www.sspu.sumy.ua

Сірант Н.П. Інноваційні технології навчання на уроках математики в початковій школі. / Н.П.Сірант, Н.М.Кисіль. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31, Львів 2016. – С.278-284.

План профорієнтаційної роботи

 

Біографія

 – 1986–1990 рр. -Львівське педагогічне училище № 1.
 – 2003-2005 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – спеціаліст початкової освіти.
 -2007 –2008 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – магістр педагогіки та фахових дисциплін  початкової освіти.
Тема дисертації : «Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки (друга половина ХХ століття)».

Методичні матеріали

Навчальні курси:
* Методика навчання математики
Опис з методики навчання математики
Навчальна програма
Завдання самостійної роботи

Схема аналізу уроку математики

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ НУШ

Ігри з LEGO

  

     

Табель для оцінювання за Новими стандартами НУШ

 

Методичні рекомендації:
Методичні рекомендації для виконання завдань з простими та складеними задачами

Методичні рекомендації до виконання завдань складання тестів

 

*Основи початкового курсу математики

Опис з основ початкового курсу математики

Навчальна програма з ОПКМ

Самостійна робота ОПК

 

* Вступ до спеціальності

Опис програми
Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

 

* Педагогіка сімейного виховання для вчителів початкової освіти
Опис з педагогіки сімейного виховання
Навчальна програма
Завдання для самостійної роботи

*Педагогіка сімейного виховання для вихователів у ДНЗ

Опис з педагогіки сімейного виховання

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

 

*Методика навчання інформатики
Опис дисципліни
Навчальна програма
Завдання самостійної роботи

Схема аналізу уроку інформатики

 

*Практикум розв’язування задач з математики

Опис з Практикуму розв’язування задач з математики

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!