Шукалович Анна Миколаївна

Посада: Завідувач відділення початкової освіти, викладач Циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально – економічної підготовки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-13

Електронна пошта: anna.shukalovych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Суспільно-політична думка Східної Галичини міжвоєнного періоду, українська візія національно-визвольних рухів недержавних народів 1919-1939 рр.

Курси

Публікації

Шукалович А. Ірландська модель державотворення критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини. Історична панорама Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». Чернівці  Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 20

Шукалович А_ Антибританський рух у Єгипті на сторінках української преси Галичини на початку 1920_х рр. 

Шукалович А_ Ольстер як дестабілізуючий фактор англо-ірландських відносин на початку 1920-х рр. (за матеріалами української преси Галичини)  Військово-науковий вісник.Львів  АСВ, 2013.Вип. 19.  С. 230_242

Шукалович А_«Український варіант» політичної біографії Імона де Валера ірландський національно-визвольний рух першої третини ХХ ст. очима галичан. Історична панорама. Чернівці 2012

Шукалович А_Автореферат

Шукалович А_Автореферет_титул

Шукалович А_конференція_Британська політика щодо Єгипту……

Шукалович А_Володимир Левинський про визвольний рух народів Британської Індії (початок 1930-х рр.) Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя  ЗНУ, 2013.  Вип. ХХХV. С. 329

Шукалович А_Ирландская проблема в украинской историографии (1880_1930-е гг.)  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2013.  № 08 (55). С. 75_78

Шукалович А_Ірландська модель державотворення критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини. Історична панорама Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». Чернівці  Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 20

 

 1. Народні знання [самостійна робота студента з українознавства] / А.Шукалович. – Львів : Малий видавничий центр, 2014. – 38 с.
 2. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. [методичні рекомендації] / А. Шукалович ‒ Львів : Малий видавничий центр, 2014. ‒ 54 с.
 3. ШукаловичА.М. Національно-визвольний рух народів Британської Індії у висвітленні галицької української преси 1919−1939 рр. / Анна Шукалович // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2012. – Вип. 17. − С. 220‒228.
 4. Шукалович А. «Український варіант» політичної біографії Імона де Валера: ірландський національно-визвольний рух першої третини ХХ ст. очима галичан / Анна Шукалович // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 29−38
 5. ШукаловичА. Національно-визвольні рухи народів Азії (1919−1939рр.) у баченні Ольґерда Бочковського / Анна Шукалович // Наука – ХХІ век : сб. науч. трудов по материалам Междунар. конф. «Наука – ХХІ век». – К. : НАИРИ, 2012. – Вып. 2. − С. 113−115.
 6. ШукаловичА.М. Антибританська боротьба народів Азії у відображенні української суспільно-політичної думки Галичини 1920−1930-х рр. / Анна Шукалович // Дні науки історичного факультету: матеріали VІ міжнар. наук. конф. молодих учених. – Вип. VІ: у 8-ми част. / відпов.ред. І.В. Семеніст. – Ч. 3. – К., 2013. – С. 66−67

7.Шукалович А. М. Володимир Левинський про визвольний рух народів Британської Індії (початок 1930-х рр.) / Анна Шукалович // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013.  – Вип. ХХХV. – С. 329 – 333

 1. ШукаловичА.М. Ольстер як дестабілізуючий фактор англо-ірландських відносин на початку 1920-х рр. (за матеріалами української преси Галичини) / Анна Шукалович // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2013. – Вип. 19. − С. 230−242.
 2. ШукаловичА.Н. Ирландская проблема в украинской историографии (1880−1930-е гг.) // Анна Шукалович // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, 2013. − № 08 (55). – Август. – С. 75‒78
 3. Шукалович А. М. Антибританський рух у Єгипті на сторінках української преси Галичини на початку 1920-х рр. / Анна Шукалович // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 жовт. – 15 листоп. 2012 р.) / упоряд. Кучеренко Є В., Русаков С.С.; зазаг.ред. Бондаря В.І. та Дробота І.І. – К. : Фенікс, 2013. – С. 103−106.
 4. Шукалович А. Ірландська модель державотворення: критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини / А.Шукалович // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 20. – С. 81–95.
 1. Шукалович А.М. Українська суспільно-політична думка Східної Галичини щодо національно-визвольних рухів народів Британської імперії 1919 – 1939 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / А. М. Шукалович; ДВНЗ “Запоріз. нац. ун-т”. – Запоріжжя, 2014. – 20 c.

Біографія

Шукалович Анна Миколаївна – кандидат історичних наук (2015 р.), спеціаліст вищої категорії, викладач історії України, архівознавства, основ філософських знань.

Народилася 1978 р. у м. Чимкент Казахської РСР у сім’ї робітників У 1995 р. закінчила Глинянську середню школу.

1995-2000 рр. – навчалася на історичному факультеті Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2000-2002 рр. – вчитель історії та правознавства Перегноївської основної школі Золочівського району Львівської області. З вересня 2003 р. – викладач Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. 2013-2016 рр. – асистент кафедри давньої історії України та архівознавства (за сумісництвом).  У 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Українська суспільно-політична думка Східної Галичини щодо національно-визвольних рухів народів Британської імперії 1919‒1939 рр.» (керівник – доц. А.М. Козицький) у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет».

З вересня 2018 р. – на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи (за сумісництвом).

Методичні матеріали

Шукалович А_методрекомендації до вшанування жертв голодомору

Шукалович А_методрекомендації до трагедії бабин яр

Шукалович А_методрекомендації до дня народження Грушевського

Шукалович А_методрекомендації до 14 жовтня

Шукалович А_конспект виховної години до 30_річчя аварії на ЧАЕС

Шукалович А_конспект заняття українська революція 1917_1921

ШукаловичА_документи до вивчення теми революція1917_1921

Шукалович А_конспект заняття Уроки голодомору та сучасна Україна

Шукалович А_доповідь_УКРАЇНА НОВІТНЯ децентралізація у баченні Михайла Грушевського

Шукалович А_конспект заняття Українські землі у міжвоєнний період

Шукалович А_презентація до теми Українські землі у міжвоєнний період

Шукалович А_Національно-визвольний рух народів Британської Індії у висвітленні галицької української преси 1919_1939 рр.  Військово-науковий вісник. Львів  АСВ, 2012. Вип. 17. С. 220_228.

Шукалович А_рекомендації до самостійної роботи студента з Народні знання

Шукалович А_методичні рекомендації до теми національно_визвольна війна укр народу сер 17ст

Шукалович А_конспект заняття до депортації крим_татар

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!