Михайлишин Романа Романівна

Посада: Методист Коледжу, завідувач Циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Телефони (робочі): (032) 239-40-15, (032) 239-40-15

Електронна пошта: romana.mykhaylyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Голова циклової комісії, магістр  педагогіки і психології, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти  України.

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила      педагога».

 Науково-педагогічні інтереси: історія педагогіки, професійно-педагогічна підготовка фахівців нової генерації, педагогічні технології; соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки; каліграфія; писанкарство.

 Працює над дослідженням «Педагогічна і просвітницька діяльність Івана Ющишина».
Автор понад 70 статей.
Викладає дисципліни: педагогіку, етнопедагогіку,  соціально-педагогічну профілактику девіантної поведінки, каліграфію.

Участь у конференціях

Курси

Публікації

Статті

Національно-патріотичне виховання української молоді у спадщині галицького педагога Івана Ющишина. Проблеми освіти: збірник наукових праць/ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України – Вінннця : ТОВ «Нілан–ЛТД», 2018. – Ви.88 (частина 2). – С.55-64.

Професійно компетентнісний підхід у системі післядипломної освіти. Вісник науково-методичних  досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред.. кол.: Слободинська Т.С. (гол. ред) та інші].– Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. – Випуск 4 (24). – С.167 –170. 

Писанка – унікальний витвір українського народного мистецтва: історія, традиції, сучасність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки / гол.ред.П.Ю. Саух, відп. ред. Н.А.Сейко. – Житомир: Вид-во Євенок О.О., 2017.– Випуск 2(88). – С.191-196.

Метод проектів у початковій школі як педагогічна технологія. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 30, 2016. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С.43-53.

Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С. 11-18.

Особистісно орієнтований підхід у науково-методичній роботі у процесі підготовки майбутнього педагога. Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.189-196.

Роль декоративно-прикладного мистецтва у формуванні міжкультурної компетенції. Rocznik Polsko-Ukraiński. Tom XVII. Częstochowa, 2015. – 502s. – S.529-537.

Українські національні традиції сімейного виховання дітей і молоді. Wychowanie w rodzinie family upbringing / Tom IX (1/2014) / Wroclaw – Jelenia Gora. 2014. – 350s.  S. 219-242.

Учитель та його професійна підготовка в педагогіці К.Д.Ушинського. Костянтин Ушинський Текст: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.121 – 132. (Серія: Видатні українські педагоги, вип. УІ).

Професійно-педагогічна культура учителів початкових класів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 28. – Львів – 2012. – С.25-34.

Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського. Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград:Ексклюзив-систем, 2015. – С.253-259.

Вчитель у педагогічній спадщині Олександра Духновича. Олександр Духнович Текст: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2013. – С.94-102. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.3).

Національно-патріотична діяльність митрополита Андрея Шептицького. Андрей Шептицький Текст: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С.264-27.

Софія Русова про виховання і навчання дітей у дошкільному закладі. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник студентських наукових робіт / Укладачі Зданевич Л.В., Машкіна Л.А., Миськова Н.М., Пісоцька Л.С. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип.123 – С.69-75.

Вивчення творчості Шевченка в Галичині (кінець ХУІІІ – початок ХІХ століть):історично-педагогічний аспект. Тарас шевченко:Апостол правди і науки: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.546-554.

Дидактичні ідеї у педагогічній спадщині Івана Огієнка . Іван Огієнко. Серія: Видатні українські педагоги. Випуск 1.- Львів – 2012. – С.112-124.

Соціальна занедбаність як психолого-педагогічна проблема. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Вип.11. – Львів – 2012. – С.73-78.

Народна педагогіка як джерело педагогічних ідей Григорія Сковороди. Видатні українські педагоги. Випуск ІІ. Григорій Сковорода. Львів, 2013. – С.132-142.

Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у процес підготовки майбутнього педагога-дошкільника. Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції 02 жовтня 2015 року)/ (Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький: ХГПА, 2015. – С.169-173.

Педагогічна практика як фактор професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти».  Хмельницький, 2015.  С. 87-90.

Дитина в українській етнопедагогіці Мирослава Стельмаховича. /Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX – XXI wieku : zb. prac. Т.3; [pod red. Anny Haratyk, Iryny Myshchyshyn]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – 288s. – S.51-60.

Педагогічна творчість – компонент фахової підготовки сучасного педагога. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Том І. Львів. – 2013. – С. 310 – 330.

Роль товариства «Взаємна поміч українського вчительства» в організаційно-дидактичній діяльності українських приватних шкіл в Галичині (1905-1939рр.) Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Збірник наукових праць. Том 6. Приватна освіта в Україні і Польщі:історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку/ за ред. Д.Герцюка і І.Мищишин. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.197-204.

Формування психолого-професійної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХГПА. 2011. – Вип. 9. – С.44 – 48.

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 27. – Львів. 2011. – С.91-99.

Особистість вчителя у педагогічній спадщині Бориса Грінченка. Борис Грінченко Текст: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.79-90. (Серія: Видатні українські педагоги, вип. ІУ).

 

Біографія

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!