Деміхова Світлана Василівна

Наукові інтереси

Викладач сучасної української мови, української мови за професійним спрямуванням.

Спеціаліст І категорії.

Наукові зацікавлення: культура мовлення педагога, український мовленнєвий етикет, пошуки оптимальних варіантів різного типу звертань.

Курси

Публікації

Деміхова С.В.  Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.

Біографія

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!