Циклова комісія викладачів іноземних мов

  • Про відділення
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Основним змістом праці викладачів є забезпечення ефективного проведення навчально-виховного процесу з іноземних мов. На основі директивних документів та програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України,  викладачами циклової комісії  укладено робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються на відділеннях, складено комплекси тестових завдань для  контролю рівня  засвоєння  знань та вмінь студентів, розроблено завдання для самостійної роботи студентів, підготовлено методичні рекомендації.

Одним з актуальних завдань циклової комісії є використання інноваційних технологій, які сприяють eфективному формуванню знань і умінь студентів з іноземних мов.

Викладачі циклової комісії працюють над підвищенням якості навчання студентів, розробляючи методичні посібники, рекомендації, вказівки.

Методичний посібник, розроблений Сулим О.І. (Кость Г. М., Сулим О. І. «Посібник з французької мови для самостійної роботи і дистанційного навчання» ), передбачає самостійне опрацювання країнознавчих текстів як студентами різних курсів вищих навчальних закладів загалом, так і тими, хто продовжує вивчення французької мови та соціокультурних традицій Франції поза межами навчального закладу.

Циклова комісія проводить засідання, на яких вирішуються поточні та перспективні завдання, пов’язані з навчальним процесом. Викладачі обговорюють інноваційні методики навчання іноземних мов, готують доповіді з актуальних питань лінгвістики, методики, педагогіки.

Для підвищення свого фахового рівня та майстерності викладачі іноземних мов беруть участь у методичних семінарах з питань впровадження нових форм і методів навчання, науково-практичних конференціях, які проводяться Британською Радою та іншими вищими навчальними закладами, стажуваннях за кордоном.

Позитивний досвід стажувань обговорюється на засіданнях циклової комісії та впроваджується у навчально-вихосвний процес коледжу.

Для кожного предмета розроблений навчально-методичний комплекс, який постійно оновлюється, доповнюється та модернізується. Студенти постійнозалучаються до креативних завдань, які передбачають застосування лінгвістичних, країнознавчих та методичних знань, а також інноваційних технологій.   Творчий потенціал з іноземних мов студенти демонструють на захисті проектних робіт та на щорічному творчому конкурсі.

Як проходять наші заняття з іноземних мов

Основою занять з іноземних мов є формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів. Для досягнення цілей навчання застосовується комунікативний підхід. Так, в навчальний процес впроваджено активні форми і методи навчання, такі, як рольові ігри, дискусії, дебати, заняття-конференції, презентація проектів, портфоліо, написання творчих робіт, ессе.  Також на заняттях застосовуються інноваційні технології, які сприяють формуванню мотивації студента та дозволяють йому іти в ногу з сучасними освітніми тенденціями.

Традиційним став захист проектних робіт з методики навчання англійської мови, на якому студенти презентують свої практичні розробки з курсу методики.

Презентація з методики

Важливою складовою навчального процесу є самостійна робота студентів. Вона передбачає пошук інформації в різноманітних джерелах (робота в бібліотеці Британської Ради та Гете інституту, мережі інтернет), її обробку та презентацію. Для виконання таких робіт розроблені методичні рекомендації.

Самостійна робота сприяє формуванню  навиків аналізу та синтезу інформації, розвитку ініціативності, дисциплінованості, творчості, професійного зростання та самовдосконалення. Особливо ефективним є такий вид творчо-пошукової діяльності студентів, як виконання міні-проектів. Керуючись методичними рекомендаціями, студенти розробляють, а потім представляють їх у групі.

Творча складова навчального процесу

Важливим аспектом навчально-виховного процесу з іноземних мов є творчий компонент. Професія педагога передбачає наявність акторських збіностей, здатність креативно підходити до проведення уроків іноземних мов та організації позакласної роботи учнів.  Для формування таких вмінь студенти беруть активну участь у олімпіадах, концертах, творчих конкурсах. Доказом цього є відкриті заходи „Звичаї та традиції у святкуванні Різдва у Великій Британії, США та Німеччині”, „Різдво у Великій Британії, США та Франції”, які сприяють розкриттю творчого потенціалу студентів, вдосконаленню мовленнєвих навичок та формуванню соціокультурної компетенції.

 

 

 

 

 

 

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМіжнародна співпраця з Старопольською вищою школою

10.05.2018 | 14:34

Протягом 9-12 жовтня 2017 року у Старопольській вищій школі ( м. Кельце Польща ) відбувся семінар-конференція «Сучасна школа – польський та український досвід».
Про Старопольську вищу школу, навчальну та наукову діяльність розповіли учасники семінару: ректор – Ян Телус,  декан педагогічного факультету Йоланта Гурал-Полрола, координатор Юлія Борусінська.
Про можливі варіанти напрямів міжнародної співпраці щодо підготовки майбутніх фахівців присутнім розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка Ольга Сулим.
У рамках зустрічі було погоджено проект договору про співпрацю між Педагогічним коледжем...

Читати »

Стажування викладача Данилюк М.М. у Ряшівському університеті

26.04.2018 | 10:58

16-22 квітня викладач Педагогічного коледжу Данилюк Мирослава брала участь у стажуванні  на філологічному факультеті Ряшівського університету у Польщі. У  рамках Тижня полоністів, який відбувався в цей час було організовано студентсько-аспірантську  коонференцію “Обрії полоністики”, конкурс оксфордських дебатів. Видатні польські мовознавці читали лекції і, зокрема Владислав Мьодунка, який започаткував викладання польської мови як іноземної. Сподіваємося, що польсько-українська співпраця в сфері вищої освіти триватиме і надалі.

Більше фото: https://www.facebook.com/groups/869944306398718/
 

Читати »

ВИСТАВКА ПИСАНОК

04.04.2017 | 19:08

03 квітня у методичному кабінеті Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася виставка робіт викладачів «Писанко ! Ти символ України !
          Любові й миру вірна берегине.
Відкрила виставку Романа Михайлишин, методист Коледжу, яка відзначила, що разом з рушниками, вишитими сорочками писанкарство є одним з найунікальніших видів українського народного мистецтва, а українські писанки –шедеври мініатюрного живопису, створеного руками народу.
Життєдайна сила писанки, її неповторна краса, багатство орнаментальних композицій, звичаї та обряди, пов’язані з нею, захоплювали дослідників феномену писанки.
Мистецтво писанки привертало...

Читати »

ВИСТАВКА ТВОРЧИХ РОБІТ ВИКЛАДАЧІВ

27.03.2017 | 15:16

                      
03 квітня 2017 року                                                                                         Методичний кабінет
         (понеділок)                                      ...

Читати »

Школа педагогічної майстерності у Педагогічному коледжі ( до відзначення 500-річчя Реформації)

03.02.2017 | 13:27

02 лютого 2017 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулось засідання  Школи педагогічної майстерності, присвячене відзначенню 500-річчя Реформації.
У рамках відзначення отці  Степан та Юрій з Храму Пресвятої Трійці    ( вул.Тершаківців) провели обряд освячення Йорданською водою навчальний корпус по вул. Т.Барановського, 7.
Засідання Школи педагогічної майстерності відкрила Романа Михайлишин, методист Коледжу, керівник Школи, яка зазначила: «Президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської Ради церков і підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Глава держави наголосив, що Україна є багатоконфесійною...

Читати »