Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
126Подановська Г. В.ШКВ-11, ШКВ-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
110ШКВ-11Подановська Г. В.
ШКВ-12Подановська Г. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Вступу до спеціальності»

Метою викладання навчальної дисципліни “Вступу до спеціальності” є:  ознайомлення студентів з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, прагнення до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

Типовими завданнями діяльності при вивченні  змістового модуля є:

1) дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності;

2) розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування;

3) сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як невід’ємну складову професійної майстерності вчителя початкових класів;

4) розкрити сутність поняття “професіограма вчителя”, “педагогічна культура”, “імідж вчителя”, “професійна компетентність”, “комунікабельність”, “вербальна, невербальна, комп’ютерна комунікація” сучасного вчителя;

5) ознайомити з деякими педагогічними технологіями як проявом творчості вчителя.

Типовими завданнями діяльності при вивченні змістового  модуля є:

1) ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому навчальному закладі освіти;

2) ознайомити з науковою організацією праці студента;

3) дати уявлення про важливість самоосвіти та самовиховання майбутнього педагога протягом життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • систему вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну основу і структуру;
 • завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі виробничої діяльності;
 • принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, права та обов’язки студентів;
 • види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики;
 • основні положення навчального плану спеціальності, перспективу вивчення навчальних дисциплін, розподіл часу на виконання завдань навчального плану;
 • особливості організації та здійснення самостійної роботи;
 • шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання.

вміти :

 • створювати власний імідж майбутнього педагога;
 • творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;
 • володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп’ютерної).
 • продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
 • користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального використання часу тощо;
 • володіти уміннями вчитися;
 • володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо). Початкова школа – основне місце професійної діяльності майбутнього педагога.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму