Практикум розв’язування задач

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Контрольна робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ArrayШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
320ШКВ-21
ШКВ-22

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Практикум розв’язування задач»

Мета курсу: формування практичних умінь майбутнього вчителя початкових класів з методики розв’язування задач.

Завдання курсу:      

– формування у студентів практичних умінь і навичок з розв’язування різних видів задач, уміння ілюструвати їх зміст;

– удосконалювати вміння пошуку способів розв’язування задач;

– формувати практичні вміння студентів ілюструвати зміст математичних задач;

– формувати вміння студентів проводити роботу над простими та складеними математичними задачами та вміння ознайомити із ними учнів початкових класів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • роль, місце, функції та види задач у початковому курсі математики;
 • вимоги щодо усного та писемного мовлення у роботі над задачами початкового курсу математики;
 • методику навчання розв’язування простих та складених задач у 1-4 класах;
 • методику навчання розв’язувати дробові задачі в курсі початкової математики;
 • методику розв’язування задач алгебраїчного та геометричного змісту в початковій школі;
 • зміст системи формування вмінь розв’язування задач С. Скворцової;
 • зміст системи формування вмінь розв’язування задач М. Богдановича, Г. Лишенка;
 • зміст системи формування вмінь розв’язування задач В. Рівкінд.

вміти:

 • аналізувати задачі: ставити повні і лаконічні запитання давати зразки зв’язного та послідовного міркування;
 • вести пошук розв’язування задач, складати план розв’язування;
 • здійснювати короткий запис розв’язування задач та використовувати різні способи;
 • складати системи завдань із формування уміння розв’язувати прості та складені задачі окремих видів чи типів;
 • складати системи навчальних завдань із підготовки до введення нового матеріалу, ознайомлення з ним та формування математичних вмінь та навичок з опанування: сюжетних математичних задач (простих, складених 3-4-го класів, типових задач);
 • проводити фрагмент уроку з використанням різних видів роботи над задачами початкового курсу математики.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму