Народознавство з методикою навчання

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
328Шукалович А. М.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ШКВ-21Шукалович А. М.
ШКВ-22Шукалович А. М.
Кірсанова О. В.

Опис курсу

       Мета полягає в орієнтуванні студентів щодо етапів розвитку народознавства, сутності теоретичних засад формування і розвитку етнокультурознавчих знань молодших школярів, знань особливостей роботи над збагаченням мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою, оволодіння методикою організації і проведення   позаурочних заходів народознавчої тематики в початковій школі та реалізації етнокультурознавчої лінії змісту навчання  в початковій ланці.

Програма визначає такі конкретні завдання предмета:

теоретичні:

–         історичний генезис українознавства;

–         теорія і роль фольклору, основи країнознавства, родознавства,  народних промислів, видатні постаті та історичні події нашого краю.

методичні:

–         ознайомити майбутніх вчителів початкових класів з культурою та побутом народу України;

–         прищепити навички та вміння працювати з історичним українським народознавством, творчо його застосувати на уроках у початковій школі;

практичні:

–         ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом народознавчої практики в початковій школі;

–         оволодіти практичними уміннями і навичками роботи з дітьми з народознавства;

пізнавальні:

–         ознайомити майбутніх вчителів початкових класів з українською національною  символікою, оберегами, звичаями, традиціями;

–         формувати почуття національної гідності, любов до рідного народу, його історії, традицій, звичаїв та обрядів.

 

Студенти повинні знати:

–         загальні питання вивчення народознавства в школі;

–         складові етнокультурознавчої лінії змісту навчання в початкових класах;

–         методику формування й оцінювання народознавчих знань   учнів початкової школи.

Студенти мають володіти:

–         методикою проведення уроків та факультативних занять з метою реалізації етнокультурознавчої лінії змісту навчання;

–         методами й прийомами ознайомлення учнів початкової школи з національною культурою українського народу, національного одягу, посуду, їжі, оберегів, сталих народних висловів, прислів’їв і приказок та умінь їх доречно вживати;

–           дитячими іграми, піснями, казками.

 

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. Дем’янюк Т.Д. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі / Т.Д. Дем’янюк . – К. : [Б.в.], 1996. – 106 с.
 2. Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – К. : Артек, 2006. – 271 с.

Допоміжна

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу / Олекса Воропай. – К. : Оберіг, 1993. – 562 с.
 2. Довженок Г.В. Український дитячий фольклор / Довженок Г.В. – К. : Наукова думка, 1984. – 470 с.
 3. Журавська Л. Герб, прапор та гімн / Журавська Л. // Розкажіть онуку – 1999. – № 13-14. – С. 8.
 4. Загрева В.Я. Народознавство в навчально-виховному процесі / В.Я. Загрева // Початкова школа. – 1995. – № 5-6. – С. 13-19.
 5. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка / Р. Захарчук-Чугай. – К. : [Б.в.], 1994. – 270 с.
 6. Карлінська С.М. Українські національні символи / Карлінська С.М. // Розкажіть онуку. – 1998. – № 5 – 6 – С. 3
 7. Культура і побут населення України : навч. пос. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : Либідь, 1993. – С.115-201
 8. Лановик Б.Д. Українська символіка / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович // Лановик Б.Д. Історія України : навч. пос. / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – К. : Знання-Прес, 2000. – С. 515 – 538.
 9. Культура і побут населення України : навч. пос. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : Либідь, 1993. – С. 94-110
 10. Українське народознавство : навч. пос. / за заг. ред.: С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994. – С. 437 – 449
 11. Пономарьов А.П. Сім’я та родинна обрядовість / Анатолій Пономарьов. – К. : Наукова думка, 1998 – 300 с.
 12. Рєпа Н.О. Значення народознавства у вихованні культури школярів / Н.О. Рєпа, Н.О. Рєзник, Л.І. Євграфова, В.Г. Чугаєвський // Початкова школа. – 1993. – № 4. – С.39 – 41.
 13. Сергійчук В.І. Національна символіка / В.І. Сергійчук // Українознавство : посібн. – К. : Либідь, 1994 р. – С.35 – 55.
 14. Українське народознавство : навч. пос. / за заг. ред.: С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994. – С. 204-226.

 

Інтернет джерела

 

 1. http:// www. zoippo.zp.ua pages vudochk.html.
 2. http:// www. lips.zp.ua./Blank.doc.
 3. http:// ua.textreferat.com/referat-12288. html.
 4. http:// www. ualogos. kiev.ua / fulltext. html.

 

 

 

 

 

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму