Методика валеологічної освіти дошкільників

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
210Нежура Т. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та зміст роботи вихователя з дітьми дошкільного віку з валеологічної освіти.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретичні основи здоров’я.
 2. Планування та організація роботи вихователя з валеологічної освіти з наскрізним плануванням.

Метою викладання навчальної дисципліни « Методика валеологічної освіти дошкільників» є: ознайомлення студентів з основними завданнями, принципами та технологією організації валеологічної освіти та валеологічного виховання дошкільників, підготовка студентів – майбутніх фахівців з дошкільної освіти, до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • методичні: ознайомити студентів з основами організації валеологічного виховання в дитячих закладах освіти, з оздоровчими педагогічними технологіями, спрямованими на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я, дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчально-виховного процесу, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу;
 • пізнавальні: засвоїти комплекс валеологічний знань про: сутність та механізми здоров’я дитини; чинники здоров’я і способи його збереження; сутність і мету валеологічного виховання дитини; шляхи, форми і засоби виховання у дитини навичок здорового способу життя; переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвід;
 • практичні: навчитися структурувати зміст навчального матеріалу за його компонентами, виділяти знання та уміння, що мають засвоюватись дітьми дошкільного віку; здійснювати вибір форм і методів валеологічної освіти та виховання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дітей тощо; аналізувати заняття з валеологічного виховання та визначати їх ефективність; застосовувати теоретичні знання курсу у педагогічній практиці в дитячих закладах освіти.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • про сутність та механізми здоров’я дитини,
 • чинники здоров’я дитини і засоби його збереження;
 • зміст валеологічної освіти дошкільників;
 • шляхи, форми та засоби виховання у дітей навичок здорового способу життя.

вміти:

 • застосовувати теоретичні знання з курсу в практиці навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах;
 • структурувати зміст навчального матеріалу за його компонентами, виділяти знання і вміння, що мають засвоюватися дітьми дошкільного віку;
 • розробляти форми та методи валеологічної освіти та виховання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дітей;
 • самостійно складати конспекти різних форм роботи (бесіди, ігри, заняття тощо) з валеологічної освіти з дітьми різного віку;
 • аналізувати ефективність валеологічної роботи вихователя;
 • навчати дітей стежити за власним здоров’ям.

На вивчення дисципліни відводиться 144 години, що відповідає 4 кредитам за ЄТКС.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Питаня до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму